Uchádzač Projekt
Mgr. Eduard Dorčík projekt-dorcik.pdf
Mgr. Miroslav Kopas uchádzač neudelil MZ SR súhlas so zverejnením projektu