​Ministerstvo zdravotníctva v rámci navrhovaných zmien Zákonníka práce neustále komunikuje so Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZZaSS). V rámci prijatých zmien na včerajšom zasadnutí Vlády SR však došlo k interpretačnej chybe, na odstránení ktorej v súčasnosti ministerstvo pracuje. Zmeny, ktoré po dohode so zástupcami SOZZaSS ministerstvo zdravotníctva presadzuje, sú presne také, ktoré spĺňajú požiadavky zamestnávateľov aj zamestnancov. Aj po prijatých zmenách bude pre zdravotníckych pracovníkov platiť celkový počet hodín nadčasovej práce vo výške 400 ročne. Oproti všeobecnej úprave o nariadení práce nadčas vo výške 150 hodín sa bude môcť zamestnávateľ zdravotníckych pracovníkov dohodnúť so zástupcami zamestnancov o nariadení ďalšej práce nadčas 100 hodín, avšak pri zachovaní maximálneho počtu 400 hodín práce nadčas ročne. Tieto návrhy sa týkajú všetkých pracovníkov zdravotníctva. Ministerstvo zdravotníctva v súčasnosti pracuje na odstránení chybnej interpretácie a usiluje sa o jej nápravu presne v súlade s dohodou so SOZZaSS.

"Zároveň by som však rada reagovala aj na vyhlásenia Lekárskeho odborového združenia (LOZ), ktoré ministerstvo obviňuje ohľadom komunikácie s tými odbormi, ktoré podľa predsedu LOZ nezastupujú väčšinu lekárov. Naopak však musím povedať, že SOZZaSS je pre mňa, ako aj pre celé ministerstvo relevantným partnerom na dialóg a spoluprácu. Na celom Slovensku totiž zastupuje viac ako 20-tisíc zdravotníckych pracovníkov," zdôraznila ministerka zdravotníctva.