​Ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská podpísala revíziu úhrad, tak ako to robí každé tri mesiace. Tento krok zabezpečí pacientom dostupnú liečbu a zároveň udrží efektívne nakladanie s financiami. V systéme sa vďaka revízii úhrad usporí približne 35 mil. eur.

„Vždy prihliadame v prvom rade na pacienta a tak to bolo aj tentokrát. Najdôležitejší pre pacientov je fakt, že tento proces v žiadnom prípade neovplyvní ich liečbu. Lieky v úhradovej skupine sú navzájom zameniteľné,“ zdôrazňuje ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.

Princípom revízie úhrad liekov bolo vytvorenie úhradových skupín, kde lieky v úhradovej skupine sú navzájom nahraditeľné s tým, že jeden liek v úhradovej skupine musí byť bez doplatku alebo s minimálnym doplatkom pacienta. Úhradové skupiny umožňujú flexibilitu pri eliminovaní sociálnych dopadov na doplatky pacientov. 

„Tento proces sa v žiadnom prípade nedotkne pacienta. Ušetrené zdroje investujeme do ďalších oblastí v zdravotníctve, kde ich pacienti najviac potrebujú. Napríklad do modernizácie nemocníc, nákupu prístrojovej techniky či inovatívnej liečby. Chcem však zdôrazniť, že zefektívnenie nakladania s finančnými prostriedkami v zdravotníctve realizujeme tak, aby sa na úkor pacienta nedosahovali neprimerané zisky," povedala šéfka rezortu zdravotníctva A. Kalavská.

„Asociácia na ochranu práv pacientov oceňuje korektný prístup pani ministerky a ministerstva k pacientom a snahu o zapojenie pacientov do prípravy revízie úhrad cien liekov a pozvania na rokovania na pôde ministerstva. Pacienti sa obávali nárastu doplatkov za lieky, sociálnej záťaže, zníženia dostupnosti liečby.  Pozitívne vnímame to, že pri revízii úhrad nedôjde k navýšeniu doplatkov, že pacienti budú mať garantovanú bezpečnú a dostupnú liečbu. Veríme, že aj v budúcnosti v rámci zefektívňovania fungovania zdravotníctva budú všetky kroky realizované ministerstvom a vládou  tak, že pacienti budú vždy na prvom mieste v rámci všetkých snažení," povedala prezidentka Asociácie na ochranu práv pacienta ​Mária Lévyová.

Ministerstvo zdravotníctva pracuje v tejto oblasti maximálne transparentne a s dôrazom na pacienta. „Predovšetkým nám ide o to, aby mal pacient dostupnú liečbu, bez medicínskych obmedzení a doplatku,“ hovorí Andrea Kalavská. Zmeny sa týkajú celého kategorizačného zoznamu a prihliadalo sa najmä na to, aby lieky s rovnakou účinnou látkou mali rovnakú úhradu zdravotnej poisťovne a aby v novovzniknutých úhradových skupinách boli lieky s nulovým alebo minimálnym doplatkom pre pacienta.