Hospodárske noviny uverejnili 23. apríla 2013 zavádzajúce informácie v článku  s titulom „Chlapec po očkovaní takmer zomrel“ a nekorektným spôsobom ovplyvnili  čitateľov. Už samotný titulok  je  naštylizovaný s cieľom zaujať a vyvolať rozruch.  Autorka článku uvádza  prípad maloletého chlapca, ktorý údajne po očkovaní skolaboval a takmer prišiel o život.  Obvinenia a jednoznačné súdy majú v článku aj takúto podobu: „Vakcína ho mala ochrániť pred chorobami, namiesto toho ho skoro zabila. Malý chlapec, ktorý bol do jedného roka úplne zdravý, dostal po povinnom očkovaní kolaps...“ Autorka  článku  striktne vyriekla závery, ktorých relevantnosť je však  otázna.  Chlapec bol síce hospitalizovaný, ale ani jeden lekár nepotvrdil súvis s očkovaním. Výsledná diagnóza v prepúšťacej správe nesúvisela s vakcináciou a  zdravotné problémy dieťaťa  spôsobili celkom iné príčiny.  A tak sa pýtame - ako môže redaktorka bez akýchkoľvek fundovaných, odborných argumentov, bez exaktne overených skutoční tvrdiť, že išlo o dôsledok očkovania? Všetko nasvedčuje tomu, že článok bol písaný s jednoznačným cieľom – zneistiť čitateľov, vrhnúť tieň pochybností na opodstatnenosť vakcinácie, pričom autorka článku nekontaktovala ministerstvo zdravotníctva s otázkou, ktorá by sa týkala tohto konkrétneho prípadu. Natíska sa aj otázka, prečo  matka  nevyužila  svoje zákonné možnosti, ktoré majú v podobných prípadoch občania k dispozícii? Ak mala  pocit, že  došlo k pochybeniu,  mohla okrem iného kontaktovať  Štátny ústav pre kontrolu liečiv,  podať podnet  na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, prípadne kontaktovať  Úrad verejného zdravotníctva SR, ktorý má v kompetencii agendu povinného očkovania. Túto možnosť nevyužila a pritom mala  jasnú predstavu o tom, že jej syn utrpel ujmu v dôsledku povinného očkovania!  V článku chýbajú exaktné argumenty, vyjadrenia odborníkov, ktoré by potvrdili, že išlo o následok očkovania, všetky úsudky sa pohybujú v rovine domnienok, neoverených faktov, bez akýchkoľvek zásadných argumentov a dôkazov.
Celkové vyznenie je zavádzajúce a  manipuluje s mienkou verejnosti.  Problematika  povinnej vakcinácie je postavená  do negatívneho svetla, pričom úspechy dosiahnuté v boji proti infekčným chorobám na Slovensku sú markantné,  a to práve vďaka dôslednej vakcinácii.  Stále platí, že vyhýbanie sa očkovaniu nie je len vyhýbaním sa vlastnej ochrane, ale aj ohrozovaním celej populácie možným rizikom rozširovania sa  chorôb.  Občania by si mali vytvárať  názory na túto problematiku na základe odborných argumentov, nie na základe dojmov a  zmanipulovaných informácií. Prevencia očkovaním jednoznačne  patrí k najvýraznejším medicínskym objavom a prínosy sú hmatateľné. Žiaľ, denník Hospodárske noviny tieto skutočnosti  poprel a informoval iba na základe dojmov, emócií a predpokladov.