Správu o úmrtí dlhoročnej odborníčky v oblasti liekovej politiky PharmDr. Alžbety Árvaiovej  vníma ministerstvo zdravotníctva ako veľkú stratu. PharmDr. Alžbeta Árvaiová patrila medzi profesionálov, ktorí svojimi aktivitami  prispeli  nielen k  rozvoju liekovej politiky na Slovensku ale zároveň aj celého rezortu zdravotníctva. 
Svoje odborné skúsenosti a vedomosti  zúročovala po lekárnickej práci  vo viacerých  významných pozíciách vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a. s. (v rokoch 2001 – 2006 pracovala  na poste riaditeľky pobočky VšZP, a.s. v Dunajskej Strede),  v zdravotnej poisťovni Apollo pôsobila vo funkcii poradkyne pre liekovú politiku aj ako námestníčka pre monitoring zdravotnej starostlivosti, v zdravotnej poisťovni Dôvera, a. s. bola riaditeľkou úseku zdravotných činností.
 
PharmDr. Alžbeta Árvaiová  bola od roku 2006 členkou Kategorizačnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR pre lieky a jej osobný podiel na kvalitnej práci komisie bol mimoriadne  výrazný. Kategorizačná komisia MZ SR stráca skúsenú odborníčku,  obetavú profesionálku a  vzácnu  kolegyňu.
 
Česť jej pamiatke!