​Slovensko dnes podalo oficiálnu ponuku na získanie sídla Európskej liekovej agentúry (EMA), ktorá sa bude sťahovať z Londýna.
„Európska lieková agentúra by bola významným prínosom pre posilnenie sektoru zdravotníctva. Perspektívne môže priniesť vytvorenie nových pracovných príležitostí, lepšie príležitosti pre univerzity a výskumníkov, ako aj posilnenie kontaktov so zahraničím,“ povedal minister zdravotníctva Tomáš Drucker.
Európska lieková agentúra je vplyvný decentralizovaný orgán EÚ. Ako regulačný orgán má na starosti schvaľovanie nových liekov, vykonáva neustály dohľad nad bezpečnosťou liekov a hrá dôležitú úlohu pri podpore inovácií a výskumu vo farmaceutickom priemysle. Zamestnáva približne 900 ľudí, väčšinou vysokokvalifikovaných odborníkov z celej Európy. Všetky kandidujúce štáty musia odovzdať svoje ponuky do 31. júla.  Európska komisia ponuky zhodnotí na základe kritérií a špecifických požiadaviek, konečné rozhodnutie sa očakáva v novembri tohto roka.