​Slovensku sa podarilo získať tzv. európskeho „vedeckého Oscara“. Európska výskumná rada (European Research Council - ERC) schválila a odporučila financovať projekt Ing. Jána Tkáča, DrSc. (Chemický ústav SAV) v oblasti diagnostiky rakoviny prostaty inovatívnymi metódami. Ide zatiaľ o jediný „Proof of concept“  grant na Slovensku, ktorý prestížna európska vedecká autorita ERC odsúhlasila.
Ministerstvo zdravotníctva vníma dôležitosť a potrebu  dlhodobej stratégie rozvoja biomedicínskeho aplikovaného výskumu v SR a preto projekt vznikol aj s multiexpertnou podporou významného slovenského vedca Pavla Čekana, PhD. a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,“ uviedla ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.
Cieľom grantu je aplikácia výsledkov základného výskumu do biomedicínskej praxe. Projekt zahŕňa komerčnú stratégiu, spôsob naplnenia regulačných podmienok, marketingovú stratégiu a predaj, cenovú analýzu a ekonomický potenciál produktu. V projekte sa kladie dôraz na diagnostiku rakoviny prostaty stanovením zmien v zložení sacharidov (glykánov) na povrchu prostatického špecifického antigénu (PSA). V súčasnosti sa na diagnostiku ochorenia používa najmä stanovenie množstva PSA v krvi, tá je však dosť nepresná. Analýza konkurencie ukazuje, že slovenské riešenie môže poskytnúť signifikantne lepšie parametre diagnostiky s výraznou cenovou výhodou, a tým pádom aj uplatnenie v klinickej praxi v celosvetovom rozsahu.
Vedci Ján Tkáč a Ing. Tomáš Bertók, PhD., ktorí už založili aj start-up firmu Glycanostics, predpokladajú, že príprava tzv. diagnostických kitov sa bude realizovať v dvoch formách - klinické testy pre onkologické pracoviská, nemocnice, atď. a domáce testy pre verejnosť. Výsledky tejto vedecko-výskumnej činnosti by mohli byť uvedené na trh v roku 2021.