​Špecialisti v oblasti biomedicíny sa 13. júla opäť stretli na pôde Ministerstva zdravotníctva SR. V súlade s predchádzajúcimi aktivitami zameranými na stratégiu rozvoja biomedicínskeho výskumu a vývoja sa tentoraz sústredili na aspekty etablovania, využitia a udržateľnosti biobankovania na Slovensku. Na okrúhlom stole sa spolu s našimi odborníkmi zúčastnil aj medzinárodný expert Dr. Peter Amersdorfer, ktorý pôsobí na Univerzite Graz v Rakúsku.

Biobankovanie - nevyhnutný predpoklad pre kvalitný biomedicínsky výskum a vývoj.

Špecialisti sa zhodli, že biobankovanie, ktoré predstavuje sofistikovaný, vysokoorganizovaný systém dlhodobého uskladnenia biologického materiálu s relevantnými klinicko-patologickými, epidemiologickými a biomolekulovými informáciami, je nevyhnutným predpokladom pre kvalitný biomedicínsky výskum a vývoj, vrátane získavania informácií o biomarkeroch ochorení a objavovaní nových cieľových molekúl – „targetov“ pri vývoji inovatívnych liekov. „Výskum a inovácie v biomedicíne“ je jedným z projektov, ktoré ministerstvo zdravotníctva realizuje v rámci 26 projektov pre lepšie zdravotníctvo, pričom rozvoj tohto zámeru je aj súčasťou programového vyhlásenia vlády. V súvislosti s týmto cieľom ministerstvo zdravotníctva pripravuje projekty, vrátane založenia a sprevádzkovania infraštruktúry biobánk, ktoré na Slovensku podporia prepojenie základného a aplikovaného výskumu s klinickou praxou. „Zamerajú sa na včasnú diagnostiku a personalizovanú terapiu  u najčastejších chronických ochorení na Slovensku, ako sú onkologické, kardiovaskulárne, neurologické či metabolické ochorenia. To prispeje nielen k zníženiu počtu tzv. odvrátiteľných úmrtí, ale aj k zvýšeniu úrovne zdravotnej starostlivosti a k výraznému zlepšeniu zdravotného stavu slovenského obyvateľstva,“ vysvetľuje Dr. Ivica Kvietiková, riaditeľka Odboru výskumu a vývoja MZ  SR.

Špecialisti v oblasti biomedicíny sa opäť stretli na pôde Ministerstva zdravotníctva SRŠpecialisti v oblasti biomedicíny sa opäť stretli na pôde Ministerstva zdravotníctva SR