poradie
ID
meno
firma1
firma2
1
412
Ing. Katarína Šuppová Teleflex Medical s.r.o.  
2
574
RNDr. Jana Timková OMRON HEALTHCARE EUROPE BV SD Biosensor, Inc.
3
674
Ing. Jaroslav Tonkovič AirSep Corporation  
4
696
Štefan Klimák CELLTEX s.r.o.  
5
232
Ľubica Alföldiová Glenmark Pharmaceuticals SK s.r.o. Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
6
410
Ján Šlahor LB Bohemia, s.r.o.  
7
275
Mgr. Martina Ranostajová Tissue Science Laboratories Limited  
8
433
Jana Kozlíková DePuy Mitek, a Johnson & Johnson Company  
9
374
Mgr. Pavel Lučanský On-X Life Technologies, Inc.