poradie
ID
meno
firma1
firma2
1
412
Ing. Katarína Šuppová Teleflex Medical s.r.o.  
2
574
RNDr. Jana Timková OMRON HEALTHCARE EUROPE BV SD Biosensor, Inc.
3
674
Ing. Jaroslav Tonkovič AirSep Corporation  
4
668
Jana Truliková Everest & Jennings  
5
351
Vladimír Futák Sanatmetal Karl Storz GmbH & Co. KG
6
483
MVDr. Viliam Rus Copf Bionic GmbH Steinicke AG
7
347
Ing. Miroslav Janura DFI Co., Ltd.  
8
721
Ján Vydarený PRIM, S.A.  
9
474
MVDr. Petra Beierová Seawon Meditech Co., Ltd.  
10
162
MUDr. Branislav Obšitník TS Pharma s.r.o. Abbott Laboratories GmbH
11
120
MUDr. Nataša Hudecová AbbVie s.r.o. AbbVie Ltd
12
248
MUDr. Bronislav Čiko PreKUlab Ltd. A/S UROPLASTY BV