poradie
ID
meno
firma1
firma2
firma3
firma4
1
574
RNDr. Jana Timková OMRON HEALTHCARE EUROPE BV SD Biosensor, Inc.    
2
674
Ing. Jaroslav Tonkovič AirSep Corporation      
3
773
Michal Serbín HPR meditools, s.r.o.      
4
885
Dr. Silvia Jančeková F Care Systems NV      
5
817
PharmDr. Zuzana Čepeľová IASON GmbH      
6
838
Ing. Jaroslav Zahradník Conic Vascular Technology, S.A. Svelte Medical Systems Inc Japan Stent Technology Europe, GmbH STENTYS S.A.
7
917
Monika Križanová ORTHO SELECT GmbH      
8
920
Marica Laščeková EPUR, spol. s r.o.      
9
418
Lucia Timková Stryker Leibinger GmbH & Co. KG Stryker Trauma AG Stryker Trauma GmbH  
10
627
Zuzana Veselovská  Auto Tissue Berlin GmbH Tosama d.o.o.    
11
932
Ing. Ján Škyrta MEDIN, a.s. ProSpon spol. s r.o.    
12
919
PharmDr. Zdenka Dominiková Aurobindo Pharma Limited      
13
433
Jana Kozlíková Nitinol Devices and Components Inc.      
14
940
JUDr. Katarína Michálková MEDIGROUP s.r.o.