poradie
ID
meno
firma1
firma2
1
574
RNDr. Jana Timková OMRON HEALTHCARE EUROPE BV SD Biosensor, Inc.
2
674
Ing. Jaroslav Tonkovič AirSep Corporation  
3
773
Michal Serbín HPR meditools, s.r.o.  
4
917
Monika Križanová ORTHO SELECT GmbH  
5
940
JUDr. Katarína Michálková MEDIGROUP s.r.o.  
6
716
Ing. Adriana Mesárošová Hero Espaňa S.A.  
7
1006
František Sima Roche Diagnostics GmbH  
8
1003
Łukasz Rykowski NayaMed International SARL  
9
67
Dana Ťažká Advanced Medical Design International LLC.  
10
1010
Ľuboš Czirner RONTIS AG