poradie
ID
meno
firma1
1
917
Monika Križanová ORTHO SELECT GmbH
2
1062
Mgr. Rastislav Sojka DJO, LLC
3
483
MVDr. Viliam Rus Baxano Surgical Inc.
4
604
Mgr. Eva Rupcová KASIOS
5
817
PharmDr. Zuzana Čepeľová CIS bio international
6
67
Dana Ťažká Alexza UK, Limited