ID

Meno a priezvisko

Spoločnosť

604

Mgr. Eva Rupcová

Kaneka Corporation

1936

MUDr. Viera Lesáková

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

1175

PharmDr. Tatiana Garella

Wuxi Apex Medical Co., Ltd.

1308

Ing. Jana Haluzová

Pulsar Vascular, Inc.

1308

Ing. Jana Haluzová

InNeuroCo, Inc.

1308

Ing. Jana Haluzová

Neuravi LTD

1831

Ing. Bibiana Šikulajová

Medela AG

1831

Ing. Bibiana Šikulajová

Togo Medikit Co., Ltd.

1831

Ing. Bibiana Šikulajová

Merit Medical System, Inc.

1831

Ing. Bibiana Šikulajová

Micropace Pty Ltd.