Meno a priezvisko
Spoločnosť
Katarína Tulinská Shire Services BVBA
Mgr. Jana Korcová JAGE s.r.o.