ID
Meno a priezvisko
Spoločnosť
2049 PharmDr.Blanka Fabuľová Fresenius Kabi AG
1936 MUDr. Viera Lesáková Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
1925 Bc. Tomáš Drozd, MBA. William Cook Europe ApS
1925 Bc. Tomáš Drozd, MBA. Cook Incorporated
1925 Bc. Tomáš Drozd, MBA. William A. Cook Australia Pty. Ltd.
1604 Denisa Belanová Repro-Med Systems, Inc. Dba
Ing. Dana Osif Podotech s.r.o.
1705 Jan Tichý AJL OPHTALMIC, S.A.
Jana Korcová JAGE s.r.o.
2058 Soňa Šumichrastová InfectoPharm
890 Juraj Valachovič Andocor nv
Mgr. Katrína Hušková Biomedica spol. s.r.o.
604 Mgr. Eva Rupcová Triticum Exploitatie BV/Theo Manufacturing BV
604 Mgr. Eva Rupcová OPSENS Inc.
941 Alla Benčová Bieffe Medital S.p.A.
941 Alla Benčová Baxter CZECH spol. s r.o.
2046 Radoslav Hnát Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych
2067 Ján Raniak VULM s.r.o.
67 RNDr. Dana Ťažka Essity Hygiene and Health AB
67 RNDr. Dana Ťažka Bristol-Myeers Squibb Pharma EEIG
1512 MUDr. Vít Koudelka Theramex Ireland Ltd.
408 Viera Tučná md tech s.r.l.