Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 14a ods. 20 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 257/2017 Z. z. (ďalej len „zákon č. 578/2004 Z. z.“) je povinné po ukončení výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby zverejniť na svojom webovom sídle správu podľa § 14a ods. 12 zákona č. 578/2004 Z. z.

Výberová komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „Výberová komisia“) podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 22/2018 Z. z. ktorou sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej pohotovostnej služby (ďalej len „vyhláška č. 22/2018 Z. z.“) vyhodnotila dňa 19. apríla 2018 pre Trnavský samosprávny kraj ako úspešných žiadateľov pre pevné body ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých:
Dunajská Streda - žiadateľa „APS Dunajská Streda, n. o.“,
Piešťany - žiadateľa „ Nemocnica Alexandra Wintera“,
Senica - žiadateľa „Poliklinika Senica, n. o.“.

Výberová komisia podľa vyhlášky č. 22/2018 Z. z. vyhodnotila dňa 19. apríla 2018 pre Trnavský samosprávny kraj ako úspešných žiadateľov pre pevné body ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast:
Dunajská Streda - žiadateľa „Juvenalia, s. r. o.“,
Piešťany - žiadateľa „ Nemocnica Alexandra Wintera“,
Senica - žiadateľa „Poliklinika Senica, n. o.“.

Výberová komisia podľa vyhlášky č. 22/2018 Z. z. vyhodnotila dňa 23. apríla 2018 pre Prešovský samosprávny kraj ako úspešných žiadateľov pre pevné body ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých:
Bardejov - žiadateľa „NsP sv. Jakuba, n. o.“,
Humenné - žiadateľa „BIOS, s. r. o.“,
Kežmarok - Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n. o.“,
Poprad - žiadateľa „Nemocnica Poprad, a. s.“,
Svidník - žiadateľa „Nemocnica gen. L. Svobodu, Svidník, a. s.“,
Vranov nad Topľou - žiadateľa „MEDTIM, s. r. o.“.

Výberová komisia podľa vyhlášky č. 22/2018 Z. z. vyhodnotila dňa 23. apríla 2018 pre Prešovský samosprávny kraj ako úspešných žiadateľov pre pevné body ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast:
Bardejov - žiadateľa „NsP sv. Jakuba, n. o.“,
Humenné - žiadateľa „BIOS, s. r. o.“,
Kežmarok - Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n. o.“,
Poprad - žiadateľa „Nemocnica Poprad, a. s.“,
Stará Ľubovňa - žiadateľa „Ľubovnianska nemocnica, n. o.“
Svidník - žiadateľa „Nemocnica gen. L. Svobodu, Svidník, a. s.“,
Vranov nad Topľou - žiadateľa „MUDr. Hulaj, s. r. o.“.

Výberová komisia podľa vyhlášky č. 22/2018 Z. z. vyhodnotila dňa 26. apríla 2018 pre Žilinský samosprávny kraj ako úspešných žiadateľov pre pevné body ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých:
Martin - žiadateľa „Zdravie Martin, s. r. o.“,
Ružomberok - žiadateľa „Ústredná vojenská nemocnica SNP“,
Trstená - žiadateľa „Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená“,
Žilina - „Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina“.

Výberová komisia podľa vyhlášky č. 22/2018 Z. z. vyhodnotila dňa 26. apríla 2018 pre Žilinský samosprávny kraj ako úspešných žiadateľov pre pevné body ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast:
Námestovo - žiadateľa „Oravská poliklinika Námestovo“,
Ružomberok - žiadateľa „Nosko Health Prevention, s. r. o.“,
Trstená - žiadateľa „Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená“,
Žilina - žiadateľa „Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina“.

Výberová komisia podľa vyhlášky č. 22/2018 Z. z. vyhodnocovala pre Bratislavský samosprávny kraj, žiadosti dňa 10. mája 2018 pre pevné body ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a nevyhodnotila ako úspešnú žiadnu žiadosť.

Výberová komisia podľa vyhlášky č. 22/2018 Z. z. vyhodnocovala pre Bratislavský samosprávny kraj, žiadosti dňa 10. mája 2018 pre pevné body ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast a nevyhodnotila ako úspešnú žiadnu žiadosť.

Výberová komisia podľa vyhlášky č. 22/2018 Z. z. vyhodnotila dňa 14. mája 2018 pre Banskobystrický samosprávny kraj ako úspešných žiadateľov pre pevné body ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých:
Banská Bystrica - žiadateľa „Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta“,
Brezno - žiadateľa „ÍSIS, s. r. o.“.

Výberová komisia podľa vyhlášky č. 22/2018 Z. z. vyhodnotila dňa 17. mája 2018 pre Nitriansky samosprávny kraj ako úspešných žiadateľov pre pevné body ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých:
Komárno - žiadateľa „MUDr. Jana Jobágyová“,
Nitra - žiadateľa „HELLP, s. r. o.“,
Šaľa - žiadateľa „Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja“.

Výberová komisia podľa vyhlášky č. 22/2018 Z. z. vyhodnotila dňa 17. mája 2018 pre Nitriansky samosprávny kraj ako úspešných žiadateľov pre pevné body ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast:
Komárno - žiadateľa „MEDCom, s. r. o.“,
Nitra - žiadateľa „MUDr. Lýdia Jančíková, s. r. o.“,
Nové Zámky - žiadateľa „Detská pohotovosť NZ, s. r. o.“,
Topoľčany - žiadateľa „Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a. s.“.

Výberová komisia podľa vyhlášky č. 22/2018 Z. z. vyhodnotila dňa 21. mája 2018 pre Košický samosprávny kraj ako úspešných žiadateľov pre pevné body ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých:
Košice pre okresy Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV - žiadateľa „LSK PLUS s. r. o.“,
Michalovce - žiadateľa „TRIGOD s. r. o.“,
Rožňava - žiadateľa „Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s.“,
Spišská Nová Ves - žiadateľa „NLSPP SNV spol. s. r. o.“.

Výberová komisia podľa vyhlášky č. 22/2018 Z. z. vyhodnotila dňa 21. mája 2018 pre Košický samosprávny kraj ako úspešných žiadateľov pre pevné body ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast:
Košice pre okresy Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV – žiadateľa „LSK PLUS s. r. o.“,
Michalovce - žiadateľa „KOMPROMIS spol. s. r. o. Michalovce“,
Rožňava - žiadateľa „Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s.“,
Spišská Nová Ves - žiadateľa „Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.“.

Výberová komisia podľa vyhlášky č. 22/2018 Z. z. vyhodnotila dňa 24. mája 2018 pre Trenčiansky samosprávny kraj ako úspešných žiadateľov pre pevné body ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých:
Myjava - žiadateľa „Nemocnica s poliklinikou Myjava“,
Nové Mesto nad Váhom - žiadateľa „LSPP Nové Mesto nad Váhom s. r. o.“,
Partizánske - žiadateľa „Zdravotnícke stredisko Medicentrum, s. r. o.“,
Považská Bystrica - žiadateľa „Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica“,
Prievidza - žiadateľa „Lekárske a zdravotnícke služby, s. r. o.“,
Trenčín - žiadateľa „RZP, a. s.“.

Výberová komisia podľa vyhlášky č. 22/2018 Z. z. vyhodnotila dňa 24. mája 2018 pre Trenčiansky samosprávny kraj ako úspešných žiadateľov pre pevné body ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast:
Myjava - žiadateľa „Nemocnica s poliklinikou Myjava“,
Nové mesto nad Váhom - žiadateľa „LSPP Nové Mesto nad Váhom s. r. o.“,
Považská Bystrica - žiadateľa „Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica“,
Prievidza - žiadateľa „Lekárske a zdravotnícke služby, s. r. o.“.