​Bilaterálne rokovanie medzi tímami českého a slovenského ministerstva zdravotníctva sa konalo vo štvrtok 27. júna 2019 v Bratislave. Šéfovia rezortov zdravotníctva Andrea Kalavská a Adam Vojtěch otvorili viaceré dôležité témy. Skúsenosti si vymieňali z oblasti liekovej politiky, indikátorov kvality či očkovaní. Venovali sa aj problematike ľudských zdrojov, transplantácií, psychiatrickej starostlivosti či štandardných diagnostických a terapeutických postupov. Kolegom z Česka bol prestavený aj projekt stratifikácie, ako aj postupy transparentnosti a efektívnosti pri verejnom obstarávaní. 
 
Ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská rokovala s českým ministrom Adamom VojtěchomMinisterka zdravotníctva SR Andrea Kalavská rokovala s českým ministrom Adamom VojtěchomMinisterka zdravotníctva SR Andrea Kalavská rokovala s českým ministrom Adamom Vojtěchom