Po minulotýždňovom schválení výrazného zvýšenia platov v zdravotníctve prichádza vláda SR s ďalšou finančnou injekciou pre pracovníkov v zdravotníctve. Od dnešného schválenia príspevkov pre 25 zdravotníckych profesií si sľubuje zníženie ich odchodu do iných štátov, zvýšenie záujmu o štúdium, ako aj zamedzenie nedostatku lekárov, sestier, laborantov a ďalších zdravotníckych povolaní v nemocniciach, hospicoch, ale aj liečebných kúpeľoch či domoch ošetrovateľskej starostlivosti.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský: „Zdravotníctvo je dôležité pre všetkých a uvedomuje si to aj súčasná vláda. Po rokoch, kedy bolo finančne poddimenzované, bola táto finančná podpora nevyhnutná a neodkladná. Ja osobne to považujem za prvý krok k stabilizácii a navýšení počtu zdravotníkov v systéme. Tým druhým, nemenej dôležitým krokom, sú naše reformy, na ktorých intenzívne pracujeme a ktoré sú tiež v prospech zdravotníkov a pacientov.“
 
Podmienkou vyplatenia stabilizačného príspevku je uzatvorenie dohody so zamestnávateľom, a to najneskôr do 19. decembra 2022 (vrátane), v ktorej sa zamestnanci zaviažu, že zotrvajú v pracovnom pomere u toho istého zamestnávateľa najmenej  3 roky. Stabilizačný príspevok bude následne vyplatený do 31. decembra 2022, pričom jeho výška je maximálne 5 000 eur.  Vyplatenie stabilizačného príspevku sa bude týkať viac ako 39 000 zdravotníckych pracovníkov:
 

Zdravotnícke povolanie

Počet zdravotníckych
pracovníkov

Suma stabilizačného
príspevku

 Celkom

Farmaceut

                              366

                  5 000,00 €

        1 830 000,00 €

Fyzik

                                87

                  5 000,00 €

           435 000,00 €

Laboratórny diagnostik

                              254

                  5 000,00 €

        1 270 000,00 €

Logopéd

                                31

                  5 000,00 €

           155 000,00 €

Liečebný pedagóg

                                26

                  5 000,00 €

           130 000,00 €

Psychológ

                              291

                  5 000,00 €

        1 455 000,00 €

Sestra

                         21 471

                  5 000,00 €

    107 355 000,00 €

Pôrodná asistentka

                           1 123

                  5 000,00 €

        5 615 000,00 €

Praktická sestra- asistent

                           4 173

                  5 000,00 €

      20 865 000,00 €

Masér

                              391

                  5 000,00 €

        1 955 000,00 €

Sanitár

                           4 665

                  5 000,00 €

      23 325 000,00 €

Zdravotnícky záchranár

                           2 016

                  5 000,00 €

      10 080 000,00 €

Verejný zdravotník

                                76

                  5 000,00 €

           380 000,00 €

Fyzioterapeut

                           1 323

                  5 000,00 €

        6 615 000,00 €

Zdravotnícky laborant

                           1 446

                  5 000,00 €

        7 230 000,00 €

Rádiologický technik

                           1 150

                  5 000,00 €

        5 750 000,00 €

Dentálna hygienička

                                  5

                  5 000,00 €

             25 000,00 €

Zubný technik

                                12

                  5 000,00 €

             60 000,00 €

Technik pre zdravotnícke pomôcky

                                  9

                  5 000,00 €

             45 000,00 €

Ortopedický technik

                                  4

                  5 000,00 €

             20 000,00 €

Zubný asistent

                                  5

                  5 000,00 €

             25 000,00 €

Nutričný terapeut

                              251

                  5 000,00 €

        1 255 000,00 €

Farmaceutický laborant

                              343

                  5 000,00 €

        1 715 000,00 €

SPOLU

                         39 518

 

    197 590 000,00 €

 
Celkové náklady štátu na vyplatenie stabilizačných príspevkov predstavujú sumu cca 200 miliónov eur, ktoré budú vyplatené prostredníctvom kapitoly Všeobecná pokladničná správa.