Najnovší úspech Glycanostics – startupovej firmy zameranej na inovatívnu diagnostiku rakoviny prostaty, ktorým je zisk prestížneho EIC grantu vo výške skoro 2 milióny eur,  len potvrdzuje dôležitosť a význam systémovej a kontinuálnej podpory excelentnej vedy zo strany štátu.

V tomto prípade ju reflektuje aj spolupráca Ministerstva zdravotníctva SR / IVV/ BIOHUB SK  poskytnutím platformy expertov, mentoringu a networkingu prostredníctvom našich a medzinárodných odborníkov aj v rámci biobankovania a patentovania. 

Výskumné aktivity vedeckého tímu Dr. Ján Tkáča (Chemický ústav SAV) boli podporené aj finančnými dotáciami Ministerstva zdravotníctva SR z výziev 2018 a 2019 pre výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva.

Gratulujeme!