Štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Viliam Čislák sa 7. októbra 2014 zúčastnil na slávnostnom otvorení Detskej kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny (DKAIM), ktorá prešla výraznou rekonštrukciou. Je to ďalšia z rekonštrukcií, ktoré realizovala Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava (DFNsP), v tomto prípade ide o zriadenie boxového systému v intenzívnej starostlivosti o kriticky choré deti. Priestory kliniky, v ktorých sa liečia  deti, si z pohľadu moderných liečebných prístupov vyžiadali nové riešenie. Sterilné boxy sú určené predovšetkým pre pacientov po transplantácii krvotvorných buniek a pacientov s onkologickými ochoreniami, u týchto detí môžu výrazne minimalizovať výskyt závažných infekcií v kritickom období liečby. Na otvorení sa zúčastnila aj zakladateľka Nadácie KVAPKY NÁDEJE Vendula Svobodová. Práve táto nadácia uhradila náklady spojené s projektovou prípravou aj realizáciou rekonštrukčných prác.

Štátny tajomník MZ SR  Viliam Čislák ( prvý vpravo) pri prestrihnutí pásky na zrekonštruovanom pracovisku DFNsP