Problematika darcovstva a transplantácií sa po prvýkrát dostala do programového vyhlásenia vlády. Ide o jednu z ťažiskových oblastí, ktorými sa bude Ministerstvo zdravotníctva SR zaoberať. „Naším zámerom je zvýšenie odberovej a transplantačnej aktivity. Stále totiž na Slovensku máme viac čakateľov ako darcov,“ uviedol minister zdravotníctva SR Marek Krajčí. 
 
„Plánujeme sa tiež zamerať na zvýšenie transplantácii obličiek od živých darcov, posilniť výmenné (párové a reťazové) transplantácie obličiek a zaviesť odberový program od darcov so zastavenou srdcovou činnosťou,“ doplnil minister Marek Krajčí. 
 
Na čakacej listine je aktuálne 313 pacientov, pre ktorých je nový orgán jedinou nádejou. 
 
Transplantačný program v SR sa počas núdzového stavu v dôsledku pandémie COVID-19 obmedzil len na urgentné výkony. „V prípade život zachraňujúcej transplantácie bola realizácia každého výkonu posudzovaná individuálne, na základe charakteristík potenciálneho darcu orgánov a naliehavosti u konkrétneho pacienta,“ vysvetlila hlavná odborníčka MZ SR pre orgánové transplantácie Zuzana Žilinská.
 
 „Pre bezpečný odber orgánov od mŕtvych darcov je mimoriadne dôležité dodržiavať protiepidemické opatrenia a testovať darcu v urgentnom režime na SARS-CoV-2. Opatrenia sa ej v tejto oblasti postupne uvoľňujú a transplantačný program sa znovu rozbieha,“ povedal prezident Slovenskej transplantologickej spoločnostiĽuboslav Beňa.
 
Rok 2019 bol najúspešnejší v histórii Slovenska, čo sa transplantácií týka. „Na Slovensku sa urobilo až 259 transplantácii orgánov. Z toho 197krát sa transplantovala oblička, 41krát pečeň a 21 ráz srdce,“ vymenoval hlavný transplantačný koordinátor pre SRMartin Chrastina. 
 
Prehľad jednotlivých typov transplantácií uvádza tabuľka: 


Počet

2016

2017

2018

2019

mŕtvi darcovia

72

86

78

98

živí darcovia

19

11

11

21

transplantácia obličky

143

153

146

197

transplantácia pečene

37

32

37

41

transplantácia srdca

20

18

18

21

transplantácie spolu

200

203

201

259

Transplantačný program v SR sa od roku 1990 realizuje v piatich špecializovaných pracoviskách v Bratislave, Martine, Banskej Bystrici a v Košiciach. Transplantácie pľúc podstupujú slovenskí pacienti vo fakultnej nemocnici v pražskom Motole. 

Na problematiku darcovstva a transplantačného programu upozorňuje aj Slovenská transplantologická spoločnosť kampaňou Sedem životov, ktorá sa realizuje pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR. 

O kampani Sedem životov

Jeden darca môže darovaním orgánov ako napríklad srdce, pľúca, obličky, pečeň či pankreas zachrániť život až siedmim ľuďom. Na orgánovú transplantáciu čaká na Slovensku stále viac ako tristo pacientov, ktorých život závisí od darcov orgánov. Kampaň Sedem životov, ktorú realizuje Slovenská transplantologická spoločnosť od apríla  2015 má vzdelávať verejnosť o tejto téme, zvýšiť počet odberov a orgánových transplantácií, skrátiť dobu čakania na životne dôležitý orgán a zabrániť tak predčasným úmrtiam. V súčasnosti je na Slovensku päť pracovísk, v ktorých sa vykonávajú transplantácie orgánov: dve v Bratislave a po jednom v Banskej Bystrici, Košiciach a v Martine. Transplantácie pľúc sa u indikovaných pacientov zo Slovenska vykonávajú v pražskom Motole. Viac informácií ako aj všetky aktuálne štatistiky týkajúce sa odberového a transplantačného programu na Slovensku sú k dispozícií na webovej stránke www.sedemzivotov.sk.

O Slovenskej transplantologickej spoločnosti

Slovenská transplantologická spoločnosť (STS) je dobrovoľná, odborná vedecká spoločnosť. Je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti, ktorej súčasťou je Sekcia transplantačných koordinátorov. Poslaním STS je prenášať vedecké poznatky a skúsenosti do vedomia širokých lekárskych vrstiev. Podieľa sa tiež na rozvoji transplantačnej medicíny a udržuje kontakty s ďalšími odbornými spoločnosťami na Slovensku i v krajinách Európy.
Slovenská transplantologická spoločnosť sa venuje rôznym medicínskym témam a otázkam:
    • súvisiacim s odbornosťou a vedeckosťou transplantácií orgánov a tkanív
    • možnosti uplatnenia špičkových diagnostických a liečebných postupov v medicínskej praxi
    • etiky lekárov a zdravotníckych pracovníkov (ako občanov i ako realizátorov diagnostických a terapeutických postupov)
    • existujúcich a pripravovaných legislatívnych noriem v zdravotníctve
    • špecializácii náplne v systéme ďalšieho vzdelávania
    • návrhov odborníkov do rôznych komisií. Viac informácií nájdete na stránke www.transplant.sk