Ministerstvo zdravotníctva SR upozorňuje verejnosť na zajtrajšiu dočasnú nedostupnosť emailovej služby, ako aj webovej stránky rezortu. Nedostupné  budú  aj telefóne linky MZ SR. 
 
Z dôvodu technickej odstávky transformátora na ministerstve zdravotníctva a potrebu vykonania nevyhnutných údržbových prác bude dňa 8.1.2022 (zajtra, t.j. v sobotu) v čase od 8.00 h do cca 13.00 h ministerstvo bez elektrickej energie. Nedostupné preto budú  všetky informačné systémy MZ SR, nebude dostupná emailová služba, webová stránka, ani telefónne linky (v závislosti na výdrži zálohovacích jednotiek pre tel. ústredňu).
 
V závislosti na rýchlosti obnovenia dodávok elektrickej energie budú služby postupne obnovované. Ďakujeme za pochopenie