USMERNENIE OÚ MZ SR
k zákonu o verejnej službe Č. 1/2002
PRE KATEGÓRIE:
sestra, pôrodná asistentka, asistent (liečebnej) výživy, zdravotnícky záchranár

Materiál je iba vo formáte pre tlač.  • Usmernenie OÚ MZ SR k zákonu o verejnej službe Č. 1/2002 pre kategórie: sestra, pôrodná asistentka, asistent (liečebnej) výživy, zdravotnícky záchranár - verzia vo formáte PDF pre tlač