DOKUMENTY
Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií k predmetu zákazky
"Digitalizácia pracovísk patologickej anatómie"
Okruh otázok k PTK