Sprievodná informácia, týkajúca sa nenávratnej finančnej podpory pri zriaďovaní ambulancií pre všeobecných lekárov a pediatrov bola vytvorená pre účastníkov alebo absolventov rezidentského programu a špecializačného štúdia s cieľom zrozumiteľne vysvetliť kedy a ako možno požiadať o príspevok, na ktorý okres sa viaže príspevok a čo je potrebné k žiadosti o príspevok doložiť. V záujme lepšej zrozumiteľnosti je v závere uvedená aj modelová situácia.

Na stiahnutie: Sprievodná informácia pre účastníkov alebo absolventov rezidentského programu a špecializačného štúdia na stiahnutie v pdf

Nenávratný príspevok na zriadenie všeobecnej ambulancie v nedostatkových okresoch (stránka 1/8)
Nenávratný príspevok na zriadenie všeobecnej ambulancie v nedostatkových okresoch (stránka 2/8)
Nenávratný príspevok na zriadenie všeobecnej ambulancie v nedostatkových okresoch (stránka 3/8)
Nenávratný príspevok na zriadenie všeobecnej ambulancie v nedostatkových okresoch (stránka 4/8)
Nenávratný príspevok na zriadenie všeobecnej ambulancie v nedostatkových okresoch (stránka 5/8)
Nenávratný príspevok na zriadenie všeobecnej ambulancie v nedostatkových okresoch (stránka 6/8)
Nenávratný príspevok na zriadenie všeobecnej ambulancie v nedostatkových okresoch (stránka 7/8)
Nenávratný príspevok na zriadenie všeobecnej ambulancie v nedostatkových okresoch (stránka 8/8)  Logá Plán obnovy a odolnosti​​