Výročná správa o činnosti Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky za rok 2014 vyrocna-sprava-UVZ-2014.pdf 18,75 Mb
Výročná správa o činnosti úradov verejného zdravotníctva v SR za rok 2014 - odborná časť vyrocna-sprava-UVZ-tc-2014.pdf 19,99 Mb