Výsledok výberového konania na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa – štatutárneho orgánu štátnej príspevkovej organizácie Národné centrum zdravotníckych informácií, so sídlom Lazaretská 26, 811 09 Bratislava


Výberové konanie na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa – štatutárneho orgánu štátnej príspevkovej organizácie Národné centrum zdravotníckych informácií sa uskutočnilo dňa 30. septembra 2020 na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Výberového konania sa zúčastnili traja uchádzači, ktorí sa v stanovenom termíne prihlásili do výberového konania a zároveň splnili predpoklady a požiadavky zriaďovateľa.

Záverečné hodnotenie výberového konania sa uskutočnilo dňa 30. septembra 2020, v rámci ktorého výberová komisia zhodnotila výsledky uchádzačov výberového konania (projekty stratégie rozvoja organizácie a odpovede uchádzačov na otázky jednotlivých členov výberovej komisie) pridelením bodov na individuálnych hodnotiacich hárkoch a na základe sumárneho súčtu bodov určila výsledok výberového konania nasledovne:

 

Uchádzač

 

Projekt

Pohovor členov výberovej komisie s uchádzačom

Sumárny súčet bodov
(min. 120 bodov,
 max. 200 bodov)

 

Poradie

 

Hodnotiaci hárok

Ing. Peter Bielik

124

36

160

1.

Hodnotiace hárky Bielik

Ing. Martin Pilnik

81

25

106

neuspel

Hodnotiace hárky Pilnik

MUDr. Helga Kajanová

75

23

98

neuspela

Hodnotiace hárky KajanováZloženie výberovej komisie:

predseda

Ing. Mgr. Marián Kolník

členovia

Helena Hlubocká
Mgr. Vanda Tuchyňová
Ing. Martina Nagyová
Adam Marek