Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa – štatutárneho orgánu Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave sa uskutočnilo v dňoch 11. a 24. marca 2014. Výberového konania sa zúčastnil jeden uchádzač – MUDr. Igor Brizlák, ktorý sa do predmetného výberového konania prihlásil a zároveň splnil predpoklady a požiadavky vyhlasovateľa.

Výberová komisia po zhodnotení výsledku výberového konania odporučila ustanoviť do funkcie riaditeľa – štatutárneho orgánu predmetnej organizácie MUDr. Igora Brizláka.