​Od januára sa zvýšia platy zdravotníkov vo všetkých ústavných zdravotníckych zariadeniach. Minister zdravotníctva Viliam Čislák vyrokoval finančné krytie aj pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí pracujú  v súkromných nemocniciach. Dňa 16. septembra 2015 minister zdravotníctva predložil na rokovanie vlády nový model odmeňovania zdravotníckych pracovníkov vo všetkých ústavných zariadeniach na Slovensku. Základným predpokladom na jeho predstavenie a zároveň schválenie je však plné finančné krytie, ktoré sa podarilo dohodnúť.
Novela zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve je v súčasnosti nastavená tak, aby bola spravodlivá a optimálna pre všetkých zdravotníckych pracovníkov. Kým v štátnych  zdravotníckych zariadeniach je už dnes stanovená mzda podľa navrhovaných prepočtov v novele, v súkromných zariadeniach od januára mzda výrazne porastie. Rozdiely v odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov predstavovali v niektorých prípadoch aj niekoľko sto eur.
„Podľa navrhnutých zmien nikomu mzda neklesne, práve naopak, v súkromných  nemocniciach sa tak môže mzda zvýšiť aj o 200 až 300 eur v niektorých kategóriách. V štátnych nemocniciach tiež pôjde základná mzda mierne hore,“ vysvetľuje minister zdravotníctva Viliam Čislák. 
S cieľom zabezpečiť fungovanie tohto modelu odmeňovania v rezorte, minister Čislák presadzuje navýšenie platby za poistencov štátu. Je to dôležitý moment, od ktorého sa odvíja pokrytie zvýšených nákladov poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti v súvislosti so mzdovými nárokmi zdravotníckych pracovníkov. Ak by sa navýšenie platby za poistencov štátu podarilo zrealizovať, zdravotné poisťovne by tieto finančné prostriedky použili práve na úhradu nákladov poskytnutej zdravotnej starostlivosti vykázanej poskytovateľmi ústavnej zdravotnej starostlivosti. “Bol by som veľmi rád, ak by sa podarilo zaviesť do praxe odmeňovanie skutočne všetkých zdravotníckych pracovníkov v nemocniciach, bolo by to férové a historicky by sme vyriešili problematiku, ktorá bola roky odsúvaná a sprevádzali ju rôzne otázniky,“ zdôraznil minister Čislák.  
V prípade, ak sa navýši percento platby za poistencov štátu, Ministerstvo zdravotníctva SR je presvedčené, že návrh zákona o spoločnom odmeňovaní všetkých zdravotníckych pracovníkov, nielen v štátnych nemocniciach, je optimálnym riešením.   
Návrh by sa dotkol zamestnancov u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí prevádzkujú zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti vrátane zamestnancov ich ambulantných častí. Ide o viac ako 37-tisíc zdravotníckych pracovníkov v jednotlivých zdravotníckych povolaniach a celkový ročný dopad novely zákona v roku 2016 sa odhaduje na viac ako 50 miliónov eur.