Kategorizačná komisia pre  špeciálne zdravotnícke materiály na základe uznesenia z rokovania KK ŠZM týmto aktualizuje výzvu žiadateľom na podanie žiadostí v termíne do 30.11.2013 do podskupín:

XF1.1 Umelá očná rohovka - keratoprotéza trvalá

XF1.2 Intrastromálny prstenec rohovky
XF1.2.1 Intrastromálny rohovkový segment
XF 1.3 Keratoprotéza dočasná

XF2.1 Umelá vnútroočná šošovka s fixáciou na dúhovku monofokálna afakická – tvrdá
XF2.2 Umelá vnútroočná šošovka s fixáciou na dúhovku monofokálna torická afakická – tvrdá
XF2.3 Umelá vnútroočná šošovka s fixáciou na dúhovku afakická - mäkká foldovateľná
XF2.4 Umelá vnútroočná šošovka s fixáciou na dúhovku monofokálna torická afakická - mäkká foldovateľná
XF2.5 Umelá vnútroočná šošovka s fixáciou na dúhovku monofokálna fakická – mäkká
XF2.6 Umelá vnútroočná šošovka s fixáciou na dúhovku monofokálna torická fakická – mäkká
XF2.7 Umelá vnútroočná šošovka aniridická
XF2.8 Umelá vnútroočná šošovka zadnokomorová monofokálna afakická – tvrdá
XF2.9.1  Umelá vnútroočná šošovka zadnokomorová  afakická, monofokálna –  foldovateľná hydrofilná, s hranatým okrajom
XF2.9.2 Umelá vnútroočná šošovka zadnokomorová afakická, monofokálna –  foldovateľná hydrofilná, s hranatým okrajom, asférická
XF2.9.3 Umelá vnútroočná šošovka zadnokomorová afakická, monofokálna –  foldovateľná hydrofilná  s hranatým okrajom, asférická so žltým filtrom
XF2.9.4 Umelá vnútroočná šošovka zadnokomorová afakická, monofokálna –  foldovateľná hydrofilná  s hranatým okrajom, asférická so žltým filtrom, torická
XF2.9.5 Umelá vnútroočná šošovka zadnokomorová afakická, monofokálna –  foldovateľná hydrofilná  s hranatým okrajom, asférická so žltým filtrom, presbyopická
XF2.9.6 Umelá vnútroočná šošovka zadnokomorová afakická, monofokálna –  foldovateľná hydrofilná  s hranatým okrajom, asférická so žltým filtrom, presbyopická, torická
XF2.10.1 Umelá vnútroočná šošovka zadnokomorová afakická, monofokálna –  foldovateľná hydrofóbna, s hranatým okrajom
XF2.10.2 Umelá vnútroočná šošovka zadnokomorová afakická, monofokálna –  foldovateľná hydrofóbna, s hranatým okrajom, asférická
XF2.10.3 Umelá vnútroočná šošovka zadnokomorová afakická, monofokálna –  foldovateľná hydrofóbna  s hranatým okrajom, asférická so žltým filtrom
XF2.10.4 Umelá vnútroočná šošovka zadnokomorová afakická, monofokálna –  foldovateľná hydrofóbna  s hranatým okrajom, asférická so žltým filtrom, torická
XF2.10.5 Umelá vnútroočná šošovka zadnokomorová afakická, monofokálna –  foldovateľná hydrofóbna  s hranatým okrajom, asférická so žltým filtrom, presbyopická
XF2.10.6 Umelá vnútroočná šošovka zadnokomorová afakická, monofokálna –  foldovateľná hydrofóbna  s hranatým okrajom, asférická so žltým filtrom, presbyopická, torická
XF2.11 Umelá vnútroočná šošovka zadnokomorová afakická - mäkká foldovateľná s priemerom 7mm
XF2.12 Umelá vnútroočná šošovka suplementárna
XF2.13 Expanzný kapsulárny prstenec na dočasnú alebo trvalú oporu púzdra šošovky

XF3.1 Biokeramická očná protéza
XF3.2 Iná očná protéza pohyblivá
XF3.3 Iná očná protéza nepohyblivá
XF3.4 Expanzné očné protézy
XF3.5 Symblefaron – ring
XF3.6 Páska na spevnenie skléry

XF4.1 Umelá náhrada dúhovky celková silikónová
XF4.2 Umelá náhrada dúhovky parciálna akrylátová

XF5.1 Implantát do slzných bodov
XF5.2 Implantát na rekonštrukciu slzných ciest

XF6.1 Implantáty pre chirurgiu mihalnice - zlaté platničky
XF6.2 Mersilen mesh

XF7.1 Drenážny implantát - zlatá platnička
XF7.2 Drenážny implantát z nehrdzavejúcej ocele
XF7.3 Drenážny implantát z hydrofilného nerezorbovateľného akrylátu
XF7.4 Drenážny implantát - kolagénový valček
XF7.5 Drenážny implantát - retikulovaný hyaluronád sodný
XF7.6 Drenážny implantát  - s dlhou tubou a chlopňou

XF8.1 Expanzný plyn
XF8.2 Silikónový olej
XF8.3 Tekutý perfluorokarbon
XF8.4 Serklážny prúžok
XF8.5 Prúžok na akcentáciu serkláže
XF8.6 Plomba z penového silikónu
XF8.7 Plomba PTFE, teflon

XF9.1 Episklerálne žiariče

Žiadosti podané na základe pôvodného členenia budú automaticky preradené do aktualizovaného členenia podskupín. Kategorizačná komisia pre  špeciálne zdravotnícke materiály  sa bude zaoberať podanými žiadosťami do aktualizovaných podskupín na nasledujúcom zasadnutí v termíne 12/2013