Kategorizačná komisia pre  špeciálne zdravotnícke materiály  týmto iniciuje výzvu žiadateľom na podanie žiadostí v termíne do 20.11.2013 podskupín:

XH1.3 Implantabilné porty pre dlhodobú intravenóznu chemoterapeutickú infúznu liečbu a trvalú parenterálnu výživu.

Kategorizačná komisia pre  špeciálne zdravotnícke materiály  sa bude zaoberať podanými žiadosťami do novovytvorených podskupín na nasledujúcom zasadnutí v termíne 12/2013.