Za MZ SR:

  • generálny riaditeľ sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška

  • riaditeľ odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky PharmDr. Rastislav Pullmann

  • referent odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky PharmDr. Ľubomíra Tomčíková, CSc.

Za spoločnosť Johnson & Johnson, s.r.o.

  • RNDr. Vladimír Devečka, CSc.

  • PharmDr. Anna Šuvadová

Stretnutie sa uskutočnilo na žiadosť spoločnosti Johnson & Johnson, s.r.o., ktorá požiadala o pracovné stretnutie.

Stretnutie otvoril generálny riaditeľ sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška.

Spoločnosť Johnson & Johnson, s.r.o. :

Dôvodom žiadosti o pracovné stretnutie bolo prerokovanie ďalšieho postupu pred uplynutím obdobia podmienenej kategorizácie lieku 10799 Zytiga 250 mg tablety tbl 120x250 mg, ktorý bol podmienene zaradený do zoznamu kategorizovaných liekov s účinnosťou od 1.10.2014.

Za MZ SR:

MZ SR bude postupovať v súlade s platnou legislatívou, zákonom č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rokovanie ukončil generálny riaditeľ sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška.

Zapísala:                                                       PharmDr. Ľubomíra Tomčíková, CSc.
Overila za Johnson & Johnson, s.r.o.:     PharmDr. Anna Šuvadová
Schválil:                                                         MUDr. Adam Hlôška
Dátum:                                                           13.10.2015