Za firmu AstraZeneca

Gratiela Popescu (Country President Czech Republic & Slovakia)

Robert Weigl (Market Access Director Europe)

Vladimír Hraško (Medical Director Slovakia)

Za MZ SR:

Riaditeľka odboru kategorizácie a cenotvorby: PharmDr. Miriam Vulevová, MBA

Referent oddelenia zdravotníckych technológií PharmDr. Ing. Ivona Malovecká, PhD.

Referenti odboru kategorizácie a cenotvorby: PharmDr. Barbora Murányiová

Na podnet Ministerstva zdravotníctva bolo zorganizované stretnutie s firmou Astra Zeneca. Témou stretnutia bola dostupnosť lieku Lynparza pre slovenské pacientky. Liek Lynparza je registrovaný liek, ktorý sa nenachádza v zozname kategorizovaných liekov, preto v Slovenskej republike môže byť uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia poisťovňami v súlade s § 88 zákona 363/2011 Z. z.. Zmenou legislatívy od januára 2018 vznikli na liek Lynparza doplatky v neúnosnej výške. Zástupcovia firmy privítali záujem ministerstva o riešenie vzniknutého problému a ubezpečili nás, že im záleží na zdraví pacientov a zdôraznili, že pristupujú k Slovenským pacientom rovnako ako k pacientom všetkých členských krajín Európskej únie.

Držiteľ registrácie nás informoval, že plne rozumie novým podmienkam úhrady liekov podľa § 88 zákona 363/2011 Z. z, taktiež nevyhnutnosti dohodnúť sa o podmienkach úhrady v rámci prechodného obdobia do konca roka 2018. Držiteľ registrácie vedie rokovania s poisťovňou, ktoré sú zamerané na to, aby pacienti neboli vystavení doplatkom v dôsledku zmeny zákona pre lieky hradené podľa § 88 zákona 363/2011 Z. z, . Prípadná dohoda ale musí byť schválená najvyšším vedením spoločnosti, nie lokálnym zastúpením. Pani riaditeľka Vulevová ich podrobne informovala o všetkých náležitostiach vyplývajúcich z novely zákona č. 363/2011 Z. z., ktorá je v platnosti od januára 2018. Pre držiteľa registrácie je dôležitá stabilita systému a rovnaké podmienky pre všetkých. . Firma potvrdila, že v súčasnej dobe je v štádiu transformácie, zastúpenie spoločnosti na Slovensku však zostáva a aj všetky lieky sú naďalej dostupné tak ako doteraz.. Pani riaditeľka v diskusii uviedla, že v súlade s aktuálnou platnou legislatívou držiteľ môže podať žiadosť o zaradenie do zoznamu kategorizovaných liekov. Ministerstvo ako zákonodarný orgán postupuje vo svojich krokoch transparentne a v zmysle zákona.