Zápis zo stretnutia zástupcov spoločnosti Sanofi Pasteur so zástupcami MZ SR, dňa 11.02.2015 o 10.30 hod. na MZ SR

Za MZ SR:

- generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška
- riaditeľ Odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky PharmDr. Rastislav Pullmann
- referent odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky MVDr. Erika Hanzelyová

Za spoločnosť Sanofi Pasteur

- Mgr. Karel Torner
- Ing. Štefan Chrenko

Stretnutie sa uskutočnilo na žiadosť spoločnosti Sanofi Pasteur, ktorá požiadala o pracovné stretnutie.

Stretnutie otvoril generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška.

Spoločnosť Sanofi Pasteur:

Dôvodom žiadosti o pracovné stretnutie bolo odkomunikovanie zabezpečenia dostupnosti vakcíny proti Hepatitíde A – Avaxim, nakoľko držiteľ registrácie konkurenčného lieku nahlásil prerušenie dodávok lieku na Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Momentálne sa na sklade distribučnej spoločnosti Intecpharma nachádza okolo 1000 balení vakcíny 92296 Avaxim. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu spoločnosť navýšila aprílovú objednávku o 1000 ks.

Za MZ SR:

MZ SR očakáva, že spoločnosť pokryje potreby vakcíny proti Hepatitíde A a že v prípade potreby sa bude snažiť čo najrýchlejšie zabezpečiť potrebné množstvá.

Rokovanie ukončil generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška.

 

Zapísala:
Overil za Sanofi Pasteur:
Schválil:
Dátum:

MVDr. Erika Hanzelyová
Ing. Štefan Chrenko
MUDr. Adam Hlôška
12.2.2015