Za MZ SR:

-generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška
-riaditeľ Odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky PharmDr. Rastislav Pullmann
-referent odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky MVDr. Erika Hanzelyová

Za poisťovne:

-PharmDr. Ľudmila Krč-Jediná VšZP
-Mgr. Renáta Hajdinová, PharmDr. Monika Lainczová Dôvera
-Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA Union

Za odborníkov:

-Doc. MUDr. Marta Hájková, CSc. – hlavná odborníčka MZ SR v odbore pneumológia a ftizeológia

Stretnutie sa uskutočnilo na žiadosť hlavnej odborníčky, ktorá sa na MZ SR obrátila so žiadosťou o pomoc pri zmene úhrady pre liek Tuberculin.

Stretnutie otvoril generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška.

SPFS :

Pre liek Tuberculin bolo vydané povolenie terapeutického použitia neregistrovaného lieku. Kód lieku je MD 286. V roku 2005 bola nastavená úhrada tohto lieku a táto úhrada pokrývala aj náklady spojené s jeho podaním. Momentálne je iba jedna distribučná spoločnosť, ktorá dodáva liek na slovenský trh. V súčasnosti výrobca zvýšil cenu. Pneumologické ambulancie majú problém s jeho nákupom, pretože momentálna úhrada lieku nepokrýva ich náklady.

Poisťovne:

Netušili, čoho sa bude dnešné stretnutie týkať, preto sa nevedeli dopredu pripraviť. Chcú kvantifikovať celkové náklady, aby k tomu vedeli zaujať stanovisko. To potom môžu predložiť na ďalšie prerokovanie.

Za MZ SR:

Sú dve možnosti riešenia tejto situácie:
1. SPFS podá žiadosť individuálne na každú poisťovňu, aby výnimku, ktorú schválilo MZ SR poisťovne preplatili- žiadosť na zmenu úhrady.
2. Poisťovne oslovia iných výrobcov tohto lieku.

Rokovanie ukončil generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška.

Zapísala: MVDr. Erika Hanzelyová
Overil za VšZP: PharmDr. Ľudmila Krč-Jediná
Overil za Dôveru: Mgr. Renáta Hajdinová
Overil za Union: Doc. PharmDr. Tomáš Tesař,PhD., MBA

Schválil: MUDr. Adam Hlôška
Dátum: 24.3.2014