Dovoľujeme si Vám oznámiť, že zasadanie Kategorizačnej rady pre dietetické potraviny sa uskutoční dňa 20.11.2008 (štvrtok) na MZ SR. Predmetom zasadnutia budú rozklady, u ktorých bolo vydané prvostupňové rozhodnutie Kategorizačnej komisie. Žiadame zúčastnených, aby k písomným Rozkladom priložili aj kópiu platného Rozhodnutia Kategorizačnej komisie.

Zároveň žiadame všetkých zúčastnených aby rozklady proti rozhodnutiam MZ SR posielali aj v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: bronislava.salkova@health.gov.sk , najneskôr do 11.11.2008, súčasne s podaním rozkladu do podateľne na MZ SR.