Dovoľujeme si Vám oznámiť, že zasadanie Kategorizačnej rady pre lieky ku kategorizácii k 1.1.2011 sa uskutoční v dňa 7.12.2010 na MZ SR. Predmetom zasadnutia budú rozklady, u ktorých bolo vydané prvostupňové rozhodnutie Kategorizačnej komisie. Žiadame zúčastnených, aby k písomným rozkladom priložili aj kópiu platného rozhodnutia Kategorizačnej komisie.

Zároveň žiadame všetkých zúčastnených, aby rozklady proti rozhodnutiam MZ SR a doklady k nim posielali aj v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: katarina.gelienova@health.gov.sk, bronislava.salkova@health.gov.sk