Dovoľujeme si Vám oznámiť, že zasadanie Kategorizačnej rady pre lieky ku kategorizácii k 1.10.2007 sa uskutoční v dňa 4.9.2007 na MZ SR. Predmetom zasadnutia budú rozklady, u ktorých bolo vydané prvostupňové rozhodnutie Kategorizačnej komisie. Žiadame zúčastnených, aby k písomným Rozkladom priložili aj kópiu platného Rozhodnutia Kategorizačnej komisie.

Zároveň žiadame všetkých zúčastnených aby rozklady proti rozhodnutiam MZ SR posielali aj v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: bronislava.salkova@health.gov.sk najneskôr do 27.8..2007, súčasne s podaním do podateľne na MZ SR.