Dovoľujeme si Vám oznámiť, že zasadanie Kategorizačnej rady pre lieky ku kategorizácii k 1.10.2008 sa uskutoční dňa 26.08.2008 na MZ SR. Predmetom zasadnutia budú rozklady, u ktorých bolo vydané prvostupňové rozhodnutie Kategorizačnej komisie. Žiadame zúčastnených, aby k písomným Rozkladom priložili aj kópiu platného Rozhodnutia Kategorizačnej komisie.

Zároveň žiadame všetkých zúčastnených aby rozklady proti rozhodnutiam MZ SR posielali aj v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: bronislava.salkova@health.gov.sk , katarina.gelienova@health.gov.sk , najneskôr do 11.08. 2008, súčasne s podaním rozkladu do podateľne na MZ SR.