Dovoľujeme si Vám oznámiť, že zasadanie Kategorizačnej rady pre lieky ku kategorizácii k 1.7.2011 sa uskutoční v dňa 10.6.2011 a 16.6.2011 na MZ SR. Predmetom zasadnutí budú rozklady, u ktorých bolo vydané prvostupňové rozhodnutie. Žiadame zúčastnených, aby k písomným rozkladom priložili aj  kópiu platného rozhodnutia.
Zároveň žiadame všetkých zúčastnených, aby rozklady  proti  rozhodnutiam  MZ SR a doklady k nim posielali aj v elektronickej podobe  na e-mailovú  adresu: katarina.gelienova@health.gov.sk, bronislava.salkova@health.gov.sk