Dovoľujeme si Vám oznámiť, že zasadanie Kategorizačnej rady pre lieky sa uskutoční dňa 08.09.2011 (štvrtok) na MZ SR. Predmetom zasadnutia budú rozklady, u ktorých bolo vydané prvostupňové rozhodnutie Kategorizačnej komisie. Žiadame zúčastnených, aby k písomným Rozkladom priložili aj kópiu platného Rozhodnutia Kategorizačnej komisie.

Zároveň žiadame všetkých zúčastnených, aby rozklady proti rozhodnutiam MZ SR posielali aj v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: katarina.gelienova@health.gov.sk