Návrh záverečného účtu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky za rok 2011 zu-mzsr-2011.zip(ZIP- 625 kb) zu-mzsr-2011.rtf (RTF - 11 Mb)