Všetky tri zdravotné poisťovne – Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera ako aj Union udržia súčasnú úroveň platieb pre zdravotnícke zariadenia do septembra tohto roku. Dohodli sa na tom na stretnutí s ministrom zdravotníctva Tomášom Druckerom.
Tým sa podarilo odvrátiť problém s financovaním systému zdravotníctva, ktorý hrozil od mája tohto roka. Pôvodne totiž zdravotné poisťovne avizovali, že od mája znížia platby na úroveň roka 2015, čo by v praxi znamenalo ich citeľný pokles.
Predstavitelia zdravotných poisťovní upozorňujú na potrebu dofinancovania systému zdravotníctva pre rok 2016, ktoré by reflektovalo minuloročné zavedenie odpočítateľnej položky pre nízkopríjmové skupiny obyvateľov, ako aj krytie záväzkov vyplývajúcich zo zmeny legislatívy, úpravy minimálnej mzdy, uplatnenia minimálnych mzdových taríf sestier a ostatných zdravotníckych pracovníkov.
Minister zdravotníctva T. Drucker hovoril s riaditeľmi zdravotných poisťovní aj o svojich prioritách, ktoré budú obsiahnuté v pripravovanom programovom vyhlásení vlády, predovšetkým o zavedení systému DRG, ako aj o systéme eHealth.
„Pozorne som si vypočul pohľad zdravotných poisťovní na súčasné problémy zdravotníctva. Vnímam aj ich pohľad na potrebu dofinancovania systému a myslím, že sme našli dôležité prieniky v systémových opatreniach, ktorých neodkladná realizácia je nevyhnutná na finančnú stabilizáciu systému poskytovania zdravotnej starostlivosti,“ zhodnotil T. Drucker.
„Ceníme si otvorený a realistický pohľad ministra Druckera na súčasné problémy zdravotníctva. My, ako zástupcovia zdravotných poisťovní, sme pripravení urobiť maximum pre poskytovanie adekvátnej zdravotnej starostlivosti všetkým pacientom, na druhej strane sme nútení otvorene hovoriť o potrebe dofinancovania systému. Novému ministrovi a predovšetkým pacientovi sme vyšli maximálne v ústrety a do septembra udržíme výšku platieb na súčasnej úrovni, ďalej to už bez dodatočných zdrojov nezvládneme,“ zhodli sa predstavitelia zdravotných poisťovní.