Dátum aktualizácie: 19.12.2018 14:40 Limity a Zoznam SZM
Dátum aktualizácie: 21.12.2018 11:00 Zoznam SZM
Dátum aktualizácie: 18.1.2019 12:30 Zoznam SZM

Zoznam_SZM_201901.xls

Zoznam_SZM_201901.xls 

Limity-SZM-201901.rtf

Limity-SZM-201901.rtf 

Skratky-SZM-201901.rtf

Skratky-SZM-201901.rtf 

​ Zoznam skratiek odborností lekárov Zoznam skratiek odborností lekárov