Opatrenie
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
číslo: M/5736/2003
zo 6. novembra 2003,
ktorým sa vydáva zoznam dietetických potravín uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe povinného zdravotného poistenia
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 39 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1

Zoznam dietetických potravín uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe povinného zdravotného poistenia je prílohou tohto opatrenia.
§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. novembra 2003.
Rudolf Z a j a c v. r.
minister
Stiahnuť súbor(XLS, 114 KB)