č.
p.
IČO: Rozsah
činnosti
Názov a adresa držiteľa povolenia
adresa skladových priestorov
581 46640231 L AbbVie s.r.o., 821 08 Bratislava, Karadžičova 10
903 01 Senec, Diaľničná cesta 3341/14A
656 50296248 L ACTIMEDIX SK s.r.o., 851 01 Bratislava – MČ Petržalka, Digital Park III, Einsteinova 19
972 01 Bojnice, Opatovská cesta 4
498 35938625 L A&D Pharma Slovakia s.r.o., 821 09 Bratislava, Plynárenská 7/B
831 04 Bratislava, Pribylinská 2/A
477 35755326 L Med.plyny Air Products Slovakia, s.r.o., 821 05 Bratislava, Mlynské nivy 74
622 47893761 L ALK Slovakia s.r.o., 831 04 Bratislava – NČ Nové Mesto, Tomášikova 64
826 48 Bratislava, Rožňavská 2
572 36869562 L Alliance Healthcare, s.r.o., organizačná zložka, 903 01 Senec, Diaľničná cesta 14/A
576 45687463 L Allos, a. s., 841 07 Bratislava, Opletalova 70A/6696
831 02 Bratislava, Sliačska 1D
564 45921610 L Amgen Slovakia s.r.o.,851 01 Bratislava – MČ Petržalka, Einsteinova 23
903 01 Senec, Diaľničná cesta 4431/14a, fy Movianto Slovensko s.r.o.
518 36813150 L APELLA s.r.o., 851 01 Bratislava, Májová 21
956 37 Malé Hoste č. 186
462 35894504 L ASCO International, s.r.o., 811 05 Bratislava, Lermontovova 18
821 06 Bratislava, Orenburská 29
587 46557296 L AZET PHARMA s.r.o., 821 08 Bratislava, Záhradnícka 46
903 01 Senec, Diaľničná cesta 14/A
140 31350780 L B. Braun Medical, s.r.o., 831 03 Bratislava, Hlučínska 3
903 01 Senec, Diaľničná cesta 4431/14A
507 35759143 L Bayer, spol. s r. o.,811 09 Bratislava – MČ Staré Mesto, Karadžičova 2
903 01 Senec, Diaľničná cesta 4431/14A
972 01 Bojnice, Opatovská cesta 4
293 35758481 L BAX PHARMA, s.r.o., 811 04 Bratislava, Leškova 8
930 33 Horný Bar 229
150 31594051 L BB Pharma, s. r.o. 036 01 Martin, Sklabinská 30
039 01 Turčianske Teplice, Staničná 8
616 47921048 L BGP Products s.r.o., 821 08 Bratislava, Karadžičova 10
831 04 Bratislava, Pribylinská 2/A
159 31442617 L BIOHEM, spol. s r. o. 911 01 Trenčín, Zlatovská cesta 2211
582 35917571 L BIONT, a. s., 842 29 Bratislava, Karloveská 63
571 35738243 L BOIRON SK, s.r.o., 841 04 Bratislava, Lamačská cesta 3/A
903 01 Senec, Diaľničná cesta 3341/14A
573 46182870 L Bracco Imaging Slovakia, s.r.o., 821 08 Bratislava, Karadžičova 8/a
903 01 Senec, Diaľničná cesta 14/A
617 47842075 L BSC Logistics s.r.o., 811 01 Bratislava, Špitálska 53
903 01 Senec, Diaľničná cesta 5, UTI Logistics Slovakia
633 48249009 L CEDES Logistik SK s.r.o., 851 01 Bratislava, Kopčianska 10
920 27 Hlohovec, Nitrianska 100
672 461909025 L Centraleuropean Biotech Institute s.r.o. , , 040 11 Košice – MČ Juh, Werferova č. 1
972 01 Bojnice, Opatovská cesta 4
508 36748641 L CS Pharma s.r.o., 052 01 Spišská Nová Ves, Chrapčiakova 1
052 01 Spišská Nová Ves, Medza 3446/12
613 47133694 L DCX spol. s r. o., 811 09 Bratislava – MČ Staré Mesto, 29. augusta 36/A
949 01 Nitra, Levická 11
655 50340409 L DEMROPOLIS s.r.o., 036 01 Martin, 29. augusta 10963/11
036 01 Martin, Tehelná 1
626 36486761 L DentAll, spol. s r. o., 080 01 Prešov, Strojnícka 18
567 45956561 L DINERAS SLOVAKIA, s.r.o., 949 05 Nitra, Novozámocká 504/60A
615 43773711 L DOROPHARM, k. s., 821 02 Bratislava – mestská časť Ružinov, Teslova 19
625
 
47781335 L Dr.Max 73 s.r.o., 851 01 Bratislava – Petržalka, Digital Park II, Einsteinova 23
831 04 Bratislava, Pribylinská 2/A, fy PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
040 11 Košice, Turgenevova 19
673 36545180 L Dr. Muller Pharma Slovakia, s.r.o., 901 01 Malacky, Továrenská 5668
461 36467308 L DSV Solutions Slovakia s.r.o. (pôv. UTi Logistics Slovakia s.r.o.),
903 01 Senec, Diaľničná cesta 6
671 46923381 L Ecology Optimal s.r.o., 911 01 Trenčín, Piaristická 262/17
911 01 Trenčín, Veľkomoravská 9
301 34148337 L EGIS SLOVAKIA, spol. s r.o., 821 09 Bratislava, Prievozská 4D
947 03 Hurbanovo, Novozámocká 3498, MČ Bohatá
170 30997399 L EuDent, spol. s r.o., 911 01 Trenčín, Švermova 1/1601
038 61 Vrútky, Horná Kružná 52
052 02 Poprad, Drevárska 1
841 03 Bratislava, Heyrovského 1
559 45961981 L EVOPHARM s.r.o., 851 06 Bratislava, Vyšehradská 12
010 01 Žilina, Kysucká cesta 3
645 50048317 L Extenza medical s.r.o, 036 01 Martin, Kollárova 73
917 01 Trnava, Nitrianska 18
122 31677860 L FARMAKOL, spol. s r.o. 080 06 Prešov- Ľubotice, Ku ihrisku 4
080 01 Prešov, Hollého 3
628 47631147 L FedCor s.r.o., 080 01 Prešov, Komenského 5
080 06 Prešov, Strojnícka 9, č. budovy 7836
195 31412971 L FRESENIUS MEDICAL CARE Slovensko, spol. s r.o., 921 01 Piešťany, Teplická 99
922 10 Trebatice 191, Rhenus Logistics
621 47868520 L Gilead Sciences Slovakia s.r.o., 811 06 Bratislava-Staré Mesto, Vysoká 2/B
831 04 Bratislava, Pribylinská 2/A
643 46760873 L GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Slovakia s.r.o., 821 04 Bratislava, Galvaniho 7/A
903 01 Senec, Diaľničná cesta 4431/14a
312 35734833 L GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., 821 04 Bratislava, Galvaniho 7/A
903 01 Senec, Diaľničná cesta 4431/14A
831 04 Bratislava, Pribylinská 2/A
536 35933526 L GLENMARK PHARMACEUTICALS SK, s.r.o., 831 04 Bratislava, Tomášikova 64
972 01 Bojnice, Opatovská cesta 4
071 31560784 L HBM Pharma s.r.o., (pôvodne HOECHST-BIOTIKA, spol. s r.o.)
036 01 Martin, Sklabinská 30
606 47351004 L HEALTH FOR ALL, spol. s r. o., 071 01 Michalovce, Okružná 66
831 04 Bratislava, Stará Vajnorská cesta 17
630 44236310 L HEMO MEDIKA SERVICES s.r.o., 040 01 Košice, Štúrova 27
040 22 Košice, Trieda arm. gen. Svobodu 1025,OC Ondava
358 36396206 L Hu-Fa DENTAL, spol. s r.o., 022 01 Čadca, Ľ. Podjavorinskej 1500
642 35870745 L IBSA Slovakia s.r.o., 811 05 Bratislava, Mýtna 42
940 01 Nové Zámky, Komárňanská cesta 3
449 36473685 L IMUNA Pharm, a. s., 082 22 Šarišské Michaľany, Jarková 269/17
050 00683264 L INTEC PHARMA, s. r.o., 831 04 Bratislava, Elektrárenská 4
080 01 Prešov, Moyzesova 43
010 01 Žilina, Bytčická 30
650 50085999 L InterMedical Plus, s.r.o., 949 01 Nitra,Hodžova 11
949 01 Nitra, Ďurková 18
355 35789841 L INTERPHARM Slovakia, a.s. 821 06 Bratislava, Uzbecká 18/A
821 06 Bratislava, Podzáhradná 47
297 31717802 L INTRAVENA s. r.o., 080 01 Prešov, Levočská 9
080 01 Prešov, Ku Surdoku 1/C
821 04 Bratislava, Technická 7
220 31386555 L rádiofarm. IZOMEDACT, spol. s r.o. 821 09 Bratislava, Oravská 7
605 44025726 L Jarident, s.r.o., 058 01 Poprad, Podtatranská 2501
451
 
31345182 L JOHNSON & JOHNSON, spol. s r.o., 821 08 Bratislava, Karadžičova 12
903 01 Senec, Diaľničná cesta 5
903 01 Senec, Diaľničná cesta 14/A
658 46251782 L KeyMed s.r.o., 821 08 Bratislava – MČ Ružinov, Miletičova 21
949 01 Nitra, Levická 11
620 46307575 L KNOLL PHARMA s.r.o., 811 02 Bratislava, Drotárska cesta 54
034 01 Ružomberok, ul. Generála Miloša Vesela 83
408 31713343 L KONEX MEDIK, spol. s r.o., 040 01 Košice, Rastislavova 7
494 31339603 L KUEHNE + NAGEL, s.r.o., 831 04 Bratislava, Polus Tower 2, Vajnorská 100/B
903 01 Senec, Diaľničná cesta 18
578 31350127 L LACOMED SK spol. s r. o., 842 29 Bratislava, Karloveská 63
674 35 804 742 L LIEK s.r.o., 903 01 Senec, Hviezdoslavova 19
972 01 Bojnice, Opatovská cesta 4
516 31373861 L Med.plyny Linde Gas k. s., 831 06 Bratislava, Tuhovská 3
974 01 Banská Bystrica, Majerská cesta 36
036 01 Martin, Kračiny 1
584 45436410 L LUMATEC, s.r.o., 841 06 Bratislava, Hargašova 12
821 01 Bratislava, Tomášiková 30
398 35760427 L LUNDBECK Slovensko, s r.o., 811 09 Bratislava, Pribinova 4
831 04 Bratislava, Pribylinská 2, Žabí majer
004
 
34113924 L MED-ART, spol. s r. o., 949 01 Nitra, Hornočermánska 4
974 01 Banská Bystrica-Šalková, Priemyselná 1
080 01 Prešov, Malý Šariš 85
821 06 Bratislava, Svornosti 16
074 17076099 L MEDEA PHARMACEUTICALS, spol. s r.o. 080 01 Prešov, Hlavná 78
080 01 Prešov, Lesnícka 2
463 36583359 L MEDICAL BUSINESS & CONSULTING SLOVAKIA, s.r.o.,
040 11 Košice, Popradská 64/D
082 12 Kapušany, Nová štvrť 608
386 31708030 L MEDICAL GROUP SK a. s., 831 04 Bratislava, Trnavská cesta 27/B
(pôv. MARTEC MEDICAL SK a.s.),
040 01 Košice, Turgenevova 19
649 50316664 L Medical Solutions Slovakia, s.r.o., 831 01 Bratislava – MČ Nové Mesto, Bellova 2K
969 01 Banská Štiavnica, Bratská 18
529 44023707 L MEDIC INTERNATIONAL s.r.o., 831 01 Bratislava, Desiata 19
903 01 Senec, Boldocká 300
565 46138331 L MEDICOPHARM s.r.o., 831 03 Bratislava, Sliezska 9
826 48 Bratislava, Rožňavská 2
651 50291173 L Medimex SK s.r.o., 821 04 Bratislava, MČ Ružinov, Ivánska cesta 30/B
821 06 Bratislava, Podunajská ulica č. 25/A
676 51206323 L Medimex Slovakia s.r.o., 821 04 Bratislava, MČ Ružinov, Ivánska cesta 30/B
960 01 Zvolen, Lieskovská cesta 468
480 35943076 L Medirex Servis, s.r.o., 902 01 Pezinok, Holubyho 35
901 22 Malacky, Duklianskych hrdinov 34
076
 
31338101 L MERCK, spol. s r.o., 810 06 Bratislava, Dvořákovo nábr. 4
903 01 Senec, Diaľničná cesta 5
657 00685852 L Med.plyny Messer Tatragas, spol. s r. o., 819 44 Bratislava, Chalupkova 9
824 12 Bratislava, Vlčie hrdlo 1/B
927 01 Šaľa 1, areál Duslo Šaľa, VOS Šaľa
044 54 Košice, areál U.S. Steel
010 56 Žilina, Mojšova lúčka 615
357 00684023 L MGP spol. s r.o., 851 04 Bratislava, Šustekova 2
851 01 Bratislava, Černyševského 26
548 36868132 L Movianto Slovensko s.r.o., 903 01 Senec, Diaľničná cesta 4431/14A
646 50054473 L 4Medica, s.r.o., 022 01 Čadca, Horná 116
010 Žilina, Kysucká 3
061 31341187 L NATURPRODUKT, spol. s r.o. 900 28 Ivanka pri Dunaji, Nádražná 20
591 46415173 L NETPHARMA, s.r.o., 060 01 Kežmarok, Priekopa 1915/55A
094 01 Štefanovce 18
629 47958618 L Nord Medical s.r.o., 974 01 Banská Bystrica, Cementárska cesta 16
520 36723304 L Novartis Slovakia s.r.o.,811 02 Bratislava, Žižkova 22B
903 01 Senec, Diaľničná cesta 18
634 36674478 L OMEGA PHARMA s.r.o., 821 01 Bratislava, Tomášikova 30
903 01 Senec, Diaľničná cesta 14/A
632 44025441 L PANMED.SK s.r.o., 821 04 Bratislava, Spoločenská 9
631 44985525 L Pharamis s.r.o., 058 01 Poprad, J. Curie 739
528 44073437 L PHAREX, s.r.o., 036 01 Martin, Prieložtek 1
575 35977906 L PHARMACOM, spol. s r. o., 811 08 Bratislava, Špitálska 20
826 48 Bratislava, Rožňavská 2
603 47358203 L PharmaComp s.r.o., 966 81 Žarnovica, Bystrická 901
504 31570895 L PHARMACOPOLA s.r.o., 965 01 Žiar nad Hronom, Svätokrížske námestie 11
965 01 Žiar nad Hronom, Priemyselná 941
601 47059672 L PHARMAQUA ST, s.r.o. (pôvodne Statudent) s.r.o., 916 01 Stará Turá, Jiráskova 104/28
949 01 Nitra, Hornočermánska 4
610 47469544 L Pharmawell SK s.r.o., 972 51 Handlová, Štrajková 1924/1
597 36631957 L PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o., 974 01 Banská Bystrica, Azalkova 48
974 01 Banská Bystrica, Partizánska 122
413 35777541 L Pharmeco, s. r.o., 974 01 Banská Bystrica, Cikkera 5
821 02 Bratislava, Trnavská cesta 70
636 36564923 L PHARMED service, s.r.o., 940 01 Nové Zámky, Holubičia 25
940 01 Nové Zámky, Komárňanská cesta 3
486 35974559 L PHARMOS, a. s., 949 01 Nitra, Levická 11
034 01 Ružomberok, Gen. M. Vesela 83
040 11 Košice, Michalská 2
647 47963841 L Pharm Trade spol. s r. o., 080 01 Prešov, Levočská 36
080 01 Prešov, Záhradná ulica 30
264
 
34142941 L PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s., 831 04 Bratislava, Pribylinská 2/A, Žabí majer
903 01 Senec, Diaľničná cesta 4241, Hala DC4
040 11 Košice, Prešovská cesta 4
946 51 Nesvady, Lipová 13 a 15
960 01 Zvolen, Moyzesova 37
612 47046325 L Placebo, s.r.o., 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Elektrárenská 4
036 01 Martin, Sklabinská 30
574 46401733 L PREPHARE s.r.o. (pôv. Pharmassist s.r.o.,) 821 08 Bratislava, Bajkalská 18/A
901 01 Malacky, Ľ. Fullu 5589
651 43990029 L Profipharma s.r.o., 023 31 Rudina 10
826 48 Bratislava, Rožňavská 2
670 50044818 L ProFound Bratislava, s.r.o., 831 03 Bratislava – MČ Nové Mesto, Osadná 2
831 04 Bratislava, Elektrárenská 4
624 47521627 L ProPharma Group s.r.o., 821 02 Bratislava, Teslova 12/5
831 04 Bratislava, Stará Vajnorská cesta 17
623 48045772 L PROXAMED, s.r.o., 040 12 Košice, Textilná 4
496 31362150 L RECKITT BENCKISER (Slovak Republic), spol. s r. o., 821 08 Bratislava, Drieňová 3
946 51 Nesvady, Lipová 13, 15
563 36651893 L RETIA, a. s., 811 08 Bratislava, Cukrová 3
831 04 Bratislava, Elektrárenská 4
600 31388507 L Rhea spol. s r. o., 831 04 Bratislava, Elektrárenská 12440/1
831 04 Bratislava, Elektrárenská 1/12439, 12440
457 35887117 L ROCHE Slovensko, s.r.o., 811 09 Bratislava, Pribinova 7828/9
903 01 Senec (hala C), Diaľničná cesta 5
972 01 Bojnice, Opatovská cesta 4
438 36323608 L RONCOR, a. s., 916 42 Moravské Lieskové 26
916 01 Stará Turá, Dr. Schweitzera 194/8
659 50728865 L Salus+ a.s., 811 08 Bratislava – MČ Staré Mesto, Šoltésovej 12
831 04 Bratislava, Elektrárenská 4
644 35804084 L SanaClis s.r.o., 841 04 Bratislava, - MČ Karlova Ves, Staré Grunty 130
841 04 Bratislava, Staré Grunty 61
594 46833323 L Saneca Pharmaceuticals a.s., 920 27 Hlohovec, Nitrianska 100
454 31339450 L sanofi-aventis Slovakia, s.r.o., 851 01 Bratislava, Einsteinova 24
920 27 Hlohovec, Nitrianska 100
407 33709459 L SANUS – Miroslav Kasana, 949 01 Nitra, Šípová 35
949 01 Nitra, Široká 9
053 17320747 L 7R PANMED, s. r.o., 821 04 Bratislava, Spoločenská 9
639 48001708 L Schulke SK, s.r.o., 971 01 Prievidza, Moštenická 3
920 07 Hlohovec, Nitrianska 100
593 35746343 L Med.plyny SIAD Slovakia spol. s r.o., 831 04 Bratislava, Rožňavská 17
010 04 Žilina, Bánovská cesta 3
960 01 Zvolen, Predmestie 1
608 47473690 L Silmar Pharma s.r.o., 903 01 Senec, Diaľničná cesta 5
521 43 769 926 L S&D Pharma SK s.r.o., 821 05 Bratislava, Farebná 32
972 01 Bojnice, Opatovská cesta 4
586 46267379 L SOFAR s.r.o., 811 04 Bratislava, B. Němcovej 8
949 01 Nitra, Levická 11
560 43937969 L STADA PHARMA Slovakia, s. r.o., 851 01 Bratislava, Digital Park III, Einsteinova 19,
972 01 Bojnice, Opatovská cesta 4
414 00894036 L SYNERGIA, a. s., 821 06 Bratislava, Ulica Svornosti 16
176 00680885 L TATRA-ALPINE, a. s., 821 02 Bratislava, Trnavská 66
550 35923253 L TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., 821 02 Bratislava, Teslova 26
831 04 Bratislava, Pribylinská 2/A, PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie , a.s.,
903 01 Senec, Diaľničná cesta 4241, PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie , a.s
903 01 Senec, Diaľničná cesta 14/A, budova DC6, ProLogis Park Bratislava, Movianto s.r
032 00602175 L TIMED, spol. s r.o. 821 01 Bratislava, Trnavská 112
370 31420761 L TOP PHARMEX TOPOĽČANY, spol. s r.o., 955 01 Topoľčany, Odbojárov 340/29
417 36020982 L TRANSMEDIC Slovakia, s. r.o., 974 01 Banská Bystrica, Lazovná 68
545 44078145 L TT Pharma, s.r.o., 917 01 Trnava, J. Bottu 2,
925 51 Šintava, Nitrianska 445
005
 
17312752 L UNIMED, spol. s r.o., 821 05 Bratislava, Orieškova 11
821 05 Bratislava, Hraničná 16
911 01 Trenčín, Inovecká 2450
058 01 Poprad, Na letisku 3275
082

 
31625657 L UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, a. s.,
972 01 Bojnice, Opatovská cesta 4
851 06 Bratislava, Budatínska 18
826 48 Bratislava, Rožňavská 2
080 01 Prešov, Šafárikova 2/A
654 36006521 L VIVAX Pharmaceuticals, s.r.o., 017 01 Považská Bystrica, Moyzesova 868/67
949 01 Nitra, Hornočermánska 4
619 35977311 L VMT Pharma, s.r.o., 811 02 Bratislava, Svetlá 1
034 01 Ružomberok, gen. M. Vesela 83
640 50094602 L VULM s.r.o., 831 06 Bratislava, Tuhovská 18
675 35687355 L Zentiva International a.s., 851 01 Bratislava, Einsteinova 24
920 27 Hlohovec, Nitrianska 100
653 48239992 L Xantis Pharma s.r.o., 811 06 Bratislava, Palisády 29/A
831 04 Bratislava, Pribylinská 2/A
Právoplatné povolenia na distribúciu humánnych liekov,
vydané MZ SR podľa zákona č. 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k 14. 06. 2018