Dátum aktualizácie: 30.11.2016

Zoznam zdravotníckych pomôcok s úradne určenou cenou k 1.12.2016

Ceny_Zdravotnicke_pomocky_k_01_12_2016.xls

Zoznam kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s úradne určenou cenou k 1.12.2016

Ceny_Specialne_zdravotnicke_materialy_k_01_12_2016.xls