Zoznam zdravotníckych pomôcok s úradne určenou cenou k 1.3.2017

Ceny_Zdravotnicke_pomocky_k_01_03_2017.xls

Zoznam kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s úradne určenou cenou k 1.3.2017

Ceny_Specialne_zdravotnicke_materialy_k_01_03_2017.xls