Ministerstvo zdravotníctva SR: Články http://192.168.165.35/Lists/Stories/VsetkyClanky.aspx Informačný kanál RSS pre články ministerstvo zdravotníctva SR. Ministerstvo zdravotníctva SR Sun, 28 May 2023 05:20:30 GMT Generátor kanálov RSS služby Microsoft SharePoint Foundation 60 en-US MZSR Web: Články http://192.168.165.35/_layouts/images/siteIcon2.png http://192.168.165.35/Lists/Stories/VsetkyClanky.aspx Zoznam kategorizovaných liekov 1.7.2023 – 31.7.2023 – INFORMATÍVNY MATERIÁL https://www.health.gov.sk/Clanok?lieky202307 Nadpis plný: Zoznam kategorizovaných liekov 1.7.2023 – 31.7.2023 – INFORMATÍVNY MATERIÁL
Dátum článku: 22. 5. 2023
Obsah stručný:

​Zoznam kategorizovaných liekov 1.7.2023 – 31.7.2023 – INFORMATÍVNY MATERIÁL

]]>
Hečko Miroslav Mon, 22 May 2023 14:39:32 GMT https://www.health.gov.sk/Clanok?lieky202307
Zoznam kategorizovaných liekov 1.6.2023 – 30.6.2023 https://www.health.gov.sk/Clanok?lieky202306 Nadpis plný: Zoznam kategorizovaných liekov 1.6.2023 – 30.6.2023
Dátum článku: 25. 4. 2023
]]>
Valenčík Ivan Tue, 25 Apr 2023 14:55:41 GMT https://www.health.gov.sk/Clanok?lieky202306
Zoznam liekov s úradne určenou cenou 1.6.2023 – 30.06.2023 https://www.health.gov.sk/Clanok?zuuc-202306-lieky Nadpis plný: Zoznam liekov s úradne určenou cenou 1.6.2023 – 30.06.2023
Dátum článku: 25. 4. 2023
]]>
Valenčík Ivan Tue, 25 Apr 2023 15:08:47 GMT https://www.health.gov.sk/Clanok?zuuc-202306-lieky
Zoznam liekov s úradne určenou cenou 1.7.2023 – 31.07.2023 – INFORMATÍVNY MATERIÁL https://www.health.gov.sk/Clanok?zuuc-202307-lieky Nadpis plný: Zoznam liekov s úradne určenou cenou 1.7.2023 – 31.07.2023 – INFORMATÍVNY MATERIÁL
Dátum článku: 22. 5. 2023
Obsah stručný:

​Zoznam liekov s úradne určenou cenou 1.7.2023 – 31.07.2023 – INFORMATÍVNY MATERIÁL

]]>
Hečko Miroslav Mon, 22 May 2023 14:25:08 GMT https://www.health.gov.sk/Clanok?zuuc-202307-lieky
Minister zdravotníctva na zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia v Ženeve https://www.health.gov.sk/Clanok?minister-who-rokovanie Nadpis plný: Minister zdravotníctva na zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia v Ženeve
Dátum článku: 26. 5. 2023
Obsah stručný:

Minister zdravotníctva SR Michal Palkovič sa v úvode tohto týždňa zúčastnil 76. zasadnutia Svetového zdravotníckeho zhromaždenia v Ženeve. V rámci svojej pracovnej cesty vystúpil v pléne s príhovorom, ktorý bol zameraný na nadviazanie užšej medzinárodnej spolupráce v kontexte následkov pandémie, ale aj ruskej agresie na Ukrajine. Zároveň pripomenul dôležitosť vedeckej a technickej spolupráce medzi krajinami, ako aj partnerstva s WHO, na základe ktorého prebehne v SR analýza zdravotných dát za účelom zlepšenia ich manažmentu. 

]]>
Korgová Katarína Fri, 26 May 2023 13:32:23 GMT https://www.health.gov.sk/Clanok?minister-who-rokovanie
Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok 1.7.2023 – 30.9.2023 – INFORMATÍVNY MATERIÁL https://www.health.gov.sk/Clanok?zkzp-202307 Nadpis plný: Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok 1.7.2023 – 30.9.2023 – INFORMATÍVNY MATERIÁL
Dátum článku: 24. 5. 2023
Obsah stručný:

​Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok 1.7.2023 – 30.9.2023 – INFORMATÍVNY MATERIÁL

]]>
Hečko Miroslav Wed, 24 May 2023 09:27:56 GMT https://www.health.gov.sk/Clanok?zkzp-202307
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Názov výzvy: "Vzdelávanie odborníkov v rezorte zdravotníctva" https://www.health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-vzdelavanie-v-rezorte Nadpis plný: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Názov výzvy: "Vzdelávanie odborníkov v rezorte zdravotníctva"
Dátum článku: 16. 8. 2022
Obsah stručný:

​Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Názov výzvy: "Vzdelávanie odborníkov v rezorte zdravotníctva"

]]>
Hečko Miroslav Tue, 16 Aug 2022 13:56:00 GMT https://www.health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-vzdelavanie-v-rezorte
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Názov výzvy: "Podpora vzdelávania odborníkov mimo rezortu zdravotníctva v oblasti starostlivosti o duševné zdravie" https://www.health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-vzdelavanie-mimo-rezort-zdravotnictva Nadpis plný: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Názov výzvy: "Podpora vzdelávania odborníkov mimo rezortu zdravotníctva v oblasti starostlivosti o duševné zdravie"
Dátum článku: 25. 8. 2022
Obsah stručný:

​Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Názov výzvy: "Podpora vzdelávania odborníkov mimo rezortu zdravotníctva v oblasti starostlivosti o duševné zdravie"

]]>
Hečko Miroslav Wed, 24 Aug 2022 16:25:40 GMT https://www.health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-vzdelavanie-mimo-rezort-zdravotnictva
Zoznam kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 1.7.2023 – 30.9.2023 – INFORMATÍVNY MATERIÁL https://www.health.gov.sk/Clanok?zkszm-202307 Nadpis plný: Zoznam kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 1.7.2023 – 30.9.2023 – INFORMATÍVNY MATERIÁL
Dátum článku: 24. 5. 2023
Obsah stručný:

​Zoznam kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 1.7.2023 – 30.9.2023 – INFORMATÍVNY MATERIÁL​

]]>
Hečko Miroslav Wed, 24 May 2023 09:42:59 GMT https://www.health.gov.sk/Clanok?zkszm-202307
Zoznam zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotníckeho materiálu s úradne určenou cenou 1.6.2023 – 31.8.2023 https://www.health.gov.sk/Clanok?zuuc-zp-202306 Nadpis plný: Zoznam zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotníckeho materiálu s úradne určenou cenou 1.6.2023 – 31.8.2023
Dátum článku: 16. 5. 2023
]]>
Valenčík Ivan Tue, 16 May 2023 07:55:53 GMT https://www.health.gov.sk/Clanok?zuuc-zp-202306
Skupinové povolenia na terapeutické použitie neregistrovaných liekov https://www.health.gov.sk/Clanok?skupinove-povolenia-na-terapeuticke-pouzitie-neregistrovanych-liekov Nadpis plný: Skupinové povolenia na terapeutické použitie neregistrovaných liekov
Dátum článku: 17. 2. 2012
Obsah stručný:

Bleomycín, Etopozid, Karboplatina, Fluorouracil, Dakarbazin, Melfalan, Karmustín, Merkaptopurín...

]]>
Valenčík Ivan Thu, 19 Jan 2012 11:36:48 GMT https://www.health.gov.sk/Clanok?skupinove-povolenia-na-terapeuticke-pouzitie-neregistrovanych-liekov
Rezort zdravotníctva hľadá účinné nástroje v boji proti nedostatku liekov https://www.health.gov.sk/Clanok?mzsr-lieky-reexport Nadpis plný: Rezort zdravotníctva hľadá účinné nástroje v boji proti nedostatku liekov
Dátum článku: 22. 5. 2023
Obsah stručný:

Ministerstvo zdravotníctva SR citlivo vníma tému nedostatku liekov, ktorá je pálčivým problémom nielen na Slovensku, ale aj v európskych krajinách a vo svete. Je potrebné  rozlišovať medzi legislatívne podchyteným reexportom, ktorý je v SR v súlade s európskou legislatívou o voľnom pohybe tovarov, a medzi nelegálnym reexportom. Práve ten je u nás jedným z hlavných dôvodov chýbajúcich liekov. Minister zdravotníctva Michal Palkovič preto zvolal stretnutie medzi Slovenskou lekárnickou komorou, Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, Asociáciou prevádzkovateľov sieťových lekární a Národným inštitútom pre hodnotu a technológie v zdravotníctve k viacerým témam, primárne k nedostatku liekov.

]]>
Korgová Katarína Mon, 22 May 2023 10:11:17 GMT https://www.health.gov.sk/Clanok?mzsr-lieky-reexport
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Názov výzvy: „Obnova materiálno-technického vybavenia pre vykonávanie štandardných postupov“ https://www.health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-obnova-mtz Nadpis plný: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Názov výzvy: „Obnova materiálno-technického vybavenia pre vykonávanie štandardných postupov“
Dátum článku: 28. 10. 2022
]]>
Valenčík Ivan Thu, 27 Oct 2022 19:43:10 GMT https://www.health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-obnova-mtz
Minister zdravotníctva žiada od Dozornej rady VšZP návrh opatrení na zvrátenie rastu dlhu poisťovne https://www.health.gov.sk/Clanky Nadpis plný: Minister zdravotníctva žiada od Dozornej rady VšZP návrh opatrení na zvrátenie rastu dlhu poisťovne
Dátum článku: 19. 5. 2023
Obsah stručný:

Minister zdravotníctva SR Michal Palkovič sa zúčastnil mimoriadneho rokovania Dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Jej členov požiadal o poskytnutie informácií o tom, aké kroky uložili manažmentu VšZP na tento rok, aby sa zvrátil trend narastajúceho negatívneho základného imania. Minister dozornú radu tiež požiadal o poskytnutie informácií o tom, či a kedy dala urobiť zmluvný audit, alebo či si vyžiadala informácie o ex-ante kontrolách pred podpisom zmlúv. 

]]>
Korgová Katarína Fri, 19 May 2023 11:54:50 GMT https://www.health.gov.sk/Clanky