Ministerstvo zdravotníctva SR: Články http://192.168.165.35/Lists/Stories/VsetkyClanky.aspx Informačný kanál RSS pre články ministerstvo zdravotníctva SR. Ministerstvo zdravotníctva SR Sun, 02 Oct 2022 08:48:00 GMT Generátor kanálov RSS služby Microsoft SharePoint Foundation 60 en-US MZSR Web: Články http://192.168.165.35/_layouts/images/siteIcon2.png http://192.168.165.35/Lists/Stories/VsetkyClanky.aspx Zoznam kategorizovaných liekov 1.10.2022 – 31.10.2022 https://www.health.gov.sk/Clanok?lieky202210 Nadpis plný: Zoznam kategorizovaných liekov 1.10.2022 – 31.10.2022
Dátum článku: 24. 8. 2022
Obsah stručný:

​Zoznam kategorizovaných liekov 1.10.2022 – 31.10.2022

]]>
Hečko Miroslav Wed, 24 Aug 2022 13:11:29 GMT https://www.health.gov.sk/Clanok?lieky202210
Ministerstvo predĺžilo možnosť zapojiť sa do výzvy na rozšírenie a obnovu siete mobilných hospicov https://www.health.gov.sk/Clanok?mz-hospice-mobilne-vyzva Nadpis plný: Ministerstvo predĺžilo možnosť zapojiť sa do výzvy na rozšírenie a obnovu siete mobilných hospicov
Dátum článku: 30. 9. 2022
Obsah stručný:

​Rezort zdravotníctva vyšiel v ústrety potenciálnym žiadateľom o zapojenie sa do výzvy na rozširovanie a obnovu siete mobilných hospicov. Žiadosti bude možné podávať až do konca novembra. Ministerstvo tak reaguje na dopyt žiadateľov, ktorí by sa do výzvy radi zapojili, no potrebujú viac času na prípravu. 

]]>
Korgová Katarína Fri, 30 Sep 2022 12:16:36 GMT https://www.health.gov.sk/Clanok?mz-hospice-mobilne-vyzva
Výzva na výber posudzovateľov do databázy ZIA https://www.health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-vyzva-na-vyyber-posudzovatelov-do-databaazy-zia Nadpis plný: Výzva na výber posudzovateľov do databázy ZIA
Dátum článku: 28. 9. 2022
]]>
Valenčík Ivan Wed, 28 Sep 2022 11:44:43 GMT https://www.health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-vyzva-na-vyyber-posudzovatelov-do-databaazy-zia
Ministerstvo predĺžilo možnosť zapojiť sa do dvoch výziev v Pláne obnovy a odolnosti SR https://www.health.gov.sk/Clanok?MZSR-predlzilo-moznost-zapojit-sa-do-2-vyziev-POO Nadpis plný: Ministerstvo predĺžilo možnosť zapojiť sa do dvoch výziev v Pláne obnovy a odolnosti SR
Dátum článku: 30. 9. 2022
]]>
Hečko Miroslav Fri, 30 Sep 2022 11:10:05 GMT https://www.health.gov.sk/Clanok?MZSR-predlzilo-moznost-zapojit-sa-do-2-vyziev-POO
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti - Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov https://www.health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-hospice Nadpis plný: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti - Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov
Dátum článku: 6. 7. 2022
]]>
Valenčík Ivan Wed, 06 Jul 2022 13:11:34 GMT https://www.health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-hospice
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti - Zlepšenie plánovania rádioterapie za podpory umelej inteligencie https://www.health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-radioterapia Nadpis plný: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti - Zlepšenie plánovania rádioterapie za podpory umelej inteligencie
Dátum článku: 31. 8. 2022
]]>
Valenčík Ivan Wed, 31 Aug 2022 13:15:33 GMT https://www.health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-radioterapia
Zoznam kategorizovaných liekov 1.11.2022 – 30.11.2022 – INFORMATÍVNY MATERIÁL https://www.health.gov.sk/Clanok?lieky202211 Nadpis plný: Zoznam kategorizovaných liekov 1.11.2022 – 30.11.2022 – INFORMATÍVNY MATERIÁL
Dátum článku: 29. 9. 2022
Obsah stručný:

​Zoznam kategorizovaných liekov 1.11.2022 – 30.11.2022  – INFORMATÍVNY MATERIÁL

]]>
Hečko Miroslav Thu, 29 Sep 2022 08:41:45 GMT https://www.health.gov.sk/Clanok?lieky202211
Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Zdravotníckou implementačnou agentúrou na rok 2022 https://www.health.gov.sk/Clanok?kontrakt-mzsr-zia-2022 Nadpis plný: Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Zdravotníckou implementačnou agentúrou na rok 2022
Dátum článku: 30. 9. 2022
]]>
Uváček Ivan Thu, 29 Sep 2022 23:38:50 GMT https://www.health.gov.sk/Clanok?kontrakt-mzsr-zia-2022
Stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR https://www.health.gov.sk/Clanok?stanovisko-poziadavky-loz Nadpis plný: Stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR
Dátum článku: 29. 9. 2022
Obsah stručný:

Ministerstvo zdravotníctva je otvorené novej požiadavke Lekárskeho odborového združenia (LOZ) na podpísanie záväznej dohody. Odborári s takto formulovanou požiadavkou prišli tento týždeň. Dnes cez médiá odkázali, že poskytnutý odpočet nestačí, požadujú inú formu - konkrétne memorandum vlády. Rezort zdravotníctva poskytne v tejto veci maximálnu súčinnosť. Podľa ministra totiž dnes ide o riešenia zdravotníctva v kríze, nie o formy dokumentu. 

]]>
Šuplata Ivan Thu, 29 Sep 2022 14:53:33 GMT https://www.health.gov.sk/Clanok?stanovisko-poziadavky-loz
Prezentačný deň – Digitalizácia patologickej anatómie https://www.health.gov.sk/Clanok?Prezentacny-den-Digitalizacia-patologickej-anatomie Nadpis plný: Prezentačný deň – Digitalizácia patologickej anatómie
Dátum článku: 29. 9. 2022
]]>
Hečko Miroslav Thu, 29 Sep 2022 14:35:58 GMT https://www.health.gov.sk/Clanok?Prezentacny-den-Digitalizacia-patologickej-anatomie
Ministerstvo podporí vznik 170 nových ambulancií všeobecného lekárstva a pediatrie v ohrozených regiónoch https://www.health.gov.sk/Clanok?mz-ambulancie-podpora-plan-obnovy Nadpis plný: Ministerstvo podporí vznik 170 nových ambulancií všeobecného lekárstva a pediatrie v ohrozených regiónoch
Dátum článku: 29. 9. 2022
Obsah stručný:

​Ministerstvo zdravotníctva spustilo cielenú schému na podporu ambulancií všeobecného lekárstva v nedostatkových  oblastiach. Celkovo je z Plánu obnovy a odolnosti SR vymedzených viac ako desať miliónov eur.  V rámci výzvy môžu nové alebo už existujúce ambulancie získať 50 až 60 tisíc eur v závislosti od okresu a obce. Cieľom výzvy je podporiť vznik 170 všeobecných ambulancií v nedostatkových oblastiach.  Podporná schéma je súčasťou prebiehajúcej reformy všeobecnej ambulantnej starostlivosti.

]]>
Korgová Katarína Thu, 29 Sep 2022 10:40:56 GMT https://www.health.gov.sk/Clanok?mz-ambulancie-podpora-plan-obnovy
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov na podporu obnovy a odolnosti - Finančná podpora pre nových a existujúcich poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti na zriadenie všeobecných ambulancií v nedostatkových oblastiach https://www.health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-fin-podpora-vas Nadpis plný: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov na podporu obnovy a odolnosti - Finančná podpora pre nových a existujúcich poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti na zriadenie všeobecných ambulancií v nedostatkových oblastiach
Dátum článku: 29. 9. 2022
]]>
Valenčík Ivan Wed, 28 Sep 2022 10:50:58 GMT https://www.health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-fin-podpora-vas
MZ SR: Minister ešte v utorok poslal šéfovi LOZ plán úloh vyplývajúci z požiadaviek lekárov https://www.health.gov.sk/Clanok?minister-este-v-utorok-poslal-sefovi-loz-plan-uloh-vyplyvajuci-z-poziadaviek-lekarov Nadpis plný: MZ SR: Minister ešte v utorok poslal šéfovi LOZ plán úloh vyplývajúci z požiadaviek lekárov
Dátum článku: 28. 9. 2022
]]>
Valenčík Ivan Wed, 28 Sep 2022 16:59:07 GMT https://www.health.gov.sk/Clanok?minister-este-v-utorok-poslal-sefovi-loz-plan-uloh-vyplyvajuci-z-poziadaviek-lekarov
Vláda schválila zmeny vo využívaní zdravotných odvodov. Novela posilňuje postavenie poistencov v systéme verejného zdravotného poistenia https://www.health.gov.sk/Clanok?vlada-schvalenie-zmena-poistovne Nadpis plný: Vláda schválila zmeny vo využívaní zdravotných odvodov. Novela posilňuje postavenie poistencov v systéme verejného zdravotného poistenia
Dátum článku: 28. 9. 2022
Obsah stručný:

Vláda schválila pravidlá pre efektívnejšie využívania zdravotných odvodov. Dlho očakávaná legislatíva mení súčasné nastavenie tak, aby profitujúcim bol v prvom rade pacient. Novela sa dotýka viacerých citlivých oblastí. Od nastavenia pravidiel pri prepoisťovaní, po špekulatívne obchádzanie platenia odvodov, až po hospodárenie poisťovní.

]]>
Šuplata Ivan Wed, 28 Sep 2022 12:28:33 GMT https://www.health.gov.sk/Clanok?vlada-schvalenie-zmena-poistovne
Skupinové povolenia na terapeutické použitie neregistrovaných liekov https://www.health.gov.sk/Clanok?skupinove-povolenia-na-terapeuticke-pouzitie-neregistrovanych-liekov Nadpis plný: Skupinové povolenia na terapeutické použitie neregistrovaných liekov
Dátum článku: 17. 2. 2012
Obsah stručný:

Bleomycín, Etopozid, Karboplatina, Fluorouracil, Dakarbazin, Melfalan, Karmustín, Merkaptopurín...

]]>
Valenčík Ivan Thu, 19 Jan 2012 11:36:48 GMT https://www.health.gov.sk/Clanok?skupinove-povolenia-na-terapeuticke-pouzitie-neregistrovanych-liekov
Zoznam liekov s úradne určenou cenou 1.10.2022 – 31.10.2022 https://www.health.gov.sk/Clanok?zuuc-202210-lieky Nadpis plný: Zoznam liekov s úradne určenou cenou 1.10.2022 – 31.10.2022
Dátum článku: 24. 8. 2022
Obsah stručný:

​Zoznam liekov s úradne určenou cenou 1.10.2022 – 31.10.2022

]]>
Hečko Miroslav Wed, 24 Aug 2022 12:59:33 GMT https://www.health.gov.sk/Clanok?zuuc-202210-lieky
Zoznam kategorizovaných dietetických potravín 1.10.2022– 31.12.2022 https://www.health.gov.sk/Clanok?zkdp202210 Nadpis plný: Zoznam kategorizovaných dietetických potravín 1.10.2022– 31.12.2022
Dátum článku: 24. 8. 2022
]]>
Valenčík Ivan Wed, 24 Aug 2022 09:12:50 GMT https://www.health.gov.sk/Clanok?zkdp202210
Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok 1.10.2022 – 31.12.2022 https://www.health.gov.sk/Clanok?zkzp-202210 Nadpis plný: Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok 1.10.2022 – 31.12.2022
Dátum článku: 26. 8. 2022
Obsah stručný:

​Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok 1.10.2022 – 31.12.2022

]]>
Hečko Miroslav Fri, 26 Aug 2022 12:02:41 GMT https://www.health.gov.sk/Clanok?zkzp-202210
Zoznam kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 1.10.2022 – 31.12.2022 https://www.health.gov.sk/Clanok?zkszm-202210 Nadpis plný: Zoznam kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 1.10.2022 – 31.12.2022
Dátum článku: 26. 8. 2022
Obsah stručný:

​Zoznam kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 1.10.2022 – 31.12.2022 – INFORMATÍVNY MATERIÁL

]]>
Hečko Miroslav Fri, 26 Aug 2022 09:45:51 GMT https://www.health.gov.sk/Clanok?zkszm-202210
Vláda schválila komplexný nárast platov v zdravotníctve https://www.health.gov.sk/Clanok?mz-vlada-platy-zdravotnici Nadpis plný: Vláda schválila komplexný nárast platov v zdravotníctve
Dátum článku: 21. 9. 2022
Obsah stručný:

​Vláda SR dnes schválila komplexné zvýšenie platov v ústavnej zdravotnej starostlivosti a ambulanciách záchrannej zdravotnej služby. Ide o najkomplexnejšie a najvyššie zvýšenie platov od roku 2013. Schváleniu predchádzali mesiace rokovaní so všetkými relevantnými stranami.

]]>
Korgová Katarína Wed, 21 Sep 2022 10:22:29 GMT https://www.health.gov.sk/Clanok?mz-vlada-platy-zdravotnici
Druhé Oznámenie pre žiadateľov o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov https://www.health.gov.sk/Clanok?Druhe-oznamenie-pre-ziadatelov-o-zaradenie-do-zoznamu-odbornych-hodnotitelov Nadpis plný: Druhé Oznámenie pre žiadateľov o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov
Dátum článku: 23. 9. 2022
Obsah stručný:

 

 

]]>
Hečko Miroslav Fri, 23 Sep 2022 13:51:40 GMT https://www.health.gov.sk/Clanok?Druhe-oznamenie-pre-ziadatelov-o-zaradenie-do-zoznamu-odbornych-hodnotitelov
Ministerstvo predstavilo zdravotníkom na východe nové platy a riešenia pre lepšie zdravotníctvo https://www.health.gov.sk/Clanok?mz-vychod-nemocnice-platy Nadpis plný: Ministerstvo predstavilo zdravotníkom na východe nové platy a riešenia pre lepšie zdravotníctvo
Dátum článku: 23. 9. 2022
Obsah stručný:

​Vedenie ministerstva zdravotníctva dnes navštívilo zdravotníkov na východe Slovenska. Prvou zastávkou sa stala Fakultná nemocnica J. A. Reimana v Prešove, následne sa zástupcovia rezortu stretli s kolegami – zdravotníkmi v  Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura v Košiciach. Minister Vladimír Lengvarský a štátna tajomníčka Lenka Dunajová Družkovská predstavili zvýšenie platov pre zdravotníkov a rozbehnuté systémové zmeny, ktoré skvalitnia zdravotníctvo na Slovensku.

]]>
Korgová Katarína Fri, 23 Sep 2022 12:34:36 GMT https://www.health.gov.sk/Clanok?mz-vychod-nemocnice-platy
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa - štatutárneho orgánu Národného ústavu reumatických chorôb https://www.health.gov.sk/Clanok?vk-riaditel-nurch-pn-9-2022 Nadpis plný: Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa - štatutárneho orgánu Národného ústavu reumatických chorôb
Dátum článku: 26. 9. 2022
Obsah stručný:

​Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa - štatutárneho orgánu Národného ústavu reumatických chorôb

]]>
Hečko Miroslav Fri, 23 Sep 2022 09:12:22 GMT https://www.health.gov.sk/Clanok?vk-riaditel-nurch-pn-9-2022
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa - štatutárneho orgánu Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice https://www.health.gov.sk/Clanok?vk-riaditel-unlp-ke-9-2022 Nadpis plný: Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa - štatutárneho orgánu Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice
Dátum článku: 26. 9. 2022
Obsah stručný:

​Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa - štatutárneho orgánu Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice

]]>
Hečko Miroslav Fri, 23 Sep 2022 08:49:57 GMT https://www.health.gov.sk/Clanok?vk-riaditel-unlp-ke-9-2022
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa - štatutárneho orgánu Detskej fakultnej nemocnice Košice https://www.health.gov.sk/Clanok?vk-riaditel-dfn-ke-9-2022 Nadpis plný: Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa - štatutárneho orgánu Detskej fakultnej nemocnice Košice
Dátum článku: 26. 9. 2022
Obsah stručný:

​Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa - štatutárneho orgánu Detskej fakultnej nemocnice Košice

]]>
Hečko Miroslav Fri, 23 Sep 2022 08:30:10 GMT https://www.health.gov.sk/Clanok?vk-riaditel-dfn-ke-9-2022