Ministerstvo zdravotníctva SR: Články http://192.168.165.35/Lists/Stories/VsetkyClanky.aspx Informačný kanál RSS pre články ministerstvo zdravotníctva SR. Ministerstvo zdravotníctva SR Fri, 18 Oct 2019 11:39:28 GMT Generátor kanálov RSS služby Microsoft SharePoint Foundation 60 en-US MZSR Web: Články http://192.168.165.35/_layouts/images/siteIcon2.png http://192.168.165.35/Lists/Stories/VsetkyClanky.aspx Výberové konanie na obsadenie miesta člena štatutárneho orgánu Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica https://www.health.gov.sk/Clanok?mzsr-vk-clen-so-dfnsp-bb Nadpis plný: Výberové konanie na obsadenie miesta člena štatutárneho orgánu Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica
Dátum článku: 21. 10. 2019
]]>
Valenčík Ivan Fri, 18 Oct 2019 09:05:20 GMT https://www.health.gov.sk/Clanok?mzsr-vk-clen-so-dfnsp-bb
Výberové konanie na obsadenie miesta člena štatutárneho orgánu Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky https://www.health.gov.sk/Clanok?mzsr-vk-clen-so-fnsp-nz Nadpis plný: Výberové konanie na obsadenie miesta člena štatutárneho orgánu Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky
Dátum článku: 21. 10. 2019
]]>
Valenčík Ivan Fri, 18 Oct 2019 09:05:24 GMT https://www.health.gov.sk/Clanok?mzsr-vk-clen-so-fnsp-nz
Výrazné investície v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb https://www.health.gov.sk/Clanok?nusch-premier-ministerka Nadpis plný: Výrazné investície v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb
Dátum článku: 10. 10. 2019
Obsah stručný:

​Ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská a predseda vlády SR Peter Pellegrini dnes navštívili Národný ústav srdcových a cievnych chorôb v Bratislave. Otvorenie nového pracoviska, obhliadka dostavby nového Detského kardiocentra či prehliadka budovy nového Diagnostického centra sú výraznými míľnikmi pre pacientov so srdcovo-cievnymi ochoreniami.

]]>
Korgová Katarína Thu, 10 Oct 2019 11:47:34 GMT https://www.health.gov.sk/Clanok?nusch-premier-ministerka
Ministerstvo zdravotníctva SR pracuje na štandardoch v oblasti prevencie aj liečby https://www.health.gov.sk/Clanok?ppvp-ministerka-konferencia Nadpis plný: Ministerstvo zdravotníctva SR pracuje na štandardoch v oblasti prevencie aj liečby
Dátum článku: 18. 10. 2019
Obsah stručný:

​Tvorba nových a inovatívnych postupov pre výkon prevencie (PpVP) a ich zavedenie do medicínskej praxe je jednou z oblastí, na ktorej rezort pracuje.

]]>
Korgová Katarína Fri, 18 Oct 2019 08:10:52 GMT https://www.health.gov.sk/Clanok?ppvp-ministerka-konferencia
Do programu Rezidentského štúdia sa prihlásilo 93 zdravotníckych pracovníkov https://www.health.gov.sk/Clanok?rezidentske-studium-zdravotnicki-pracovnici Nadpis plný: Do programu Rezidentského štúdia sa prihlásilo 93 zdravotníckych pracovníkov
Dátum článku: 17. 10. 2019
Obsah stručný:

​V programe Rezidentského štúdia je od októbra zaradených ďalších 93 zdravotníckych pracovníkov, celkovo ich je v ňom aktuálne 319. Ide o absolventov medicíny alebo lekárov, ktorí už nadobudli odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných činností v niektorom zo špecializačných odborov v povolaní lekár a tiež sestry.

]]>
Korgová Katarína Thu, 17 Oct 2019 07:39:00 GMT https://www.health.gov.sk/Clanok?rezidentske-studium-zdravotnicki-pracovnici
Skupinové povolenia na terapeutické použitie neregistrovaných liekov https://www.health.gov.sk/Clanok?skupinove-povolenia-na-terapeuticke-pouzitie-neregistrovanych-liekov Nadpis plný: Skupinové povolenia na terapeutické použitie neregistrovaných liekov
Dátum článku: 17. 2. 2012
Obsah stručný:

Bleomycín, Etopozid, Karboplatina, Fluorouracil, Dakarbazin, Melfalan, Karmustín, Merkaptopurín...

]]>
Valenčík Ivan Thu, 19 Jan 2012 11:36:48 GMT https://www.health.gov.sk/Clanok?skupinove-povolenia-na-terapeuticke-pouzitie-neregistrovanych-liekov
Zoznam kategorizovaných liekov 1.10.2019 – 31.10.2019 https://www.health.gov.sk/Clanok?lieky201910 Nadpis plný: Zoznam kategorizovaných liekov 1.10.2019 – 31.10.2019
Dátum článku: 27. 8. 2019
Obsah stručný:

​Zoznam kategorizovaných liekov 1.10.2019 – 31.10.2019 – INFORMATÍVNY MATERIÁL

]]>
Hečko Miroslav Tue, 27 Aug 2019 12:22:19 GMT https://www.health.gov.sk/Clanok?lieky201910
Zoznam liekov s úradne určenou cenou 1.10.2019 – 31.10.2019 https://www.health.gov.sk/Clanok?zuuc-201910-lieky Nadpis plný: Zoznam liekov s úradne určenou cenou 1.10.2019 – 31.10.2019
Dátum článku: 27. 8. 2019
Obsah stručný:

​Zoznam liekov s úradne určenou cenou 1.10.2019 – 31.10.2019 – INFORMATÍVNY MATERIÁL

]]>
Hečko Miroslav Tue, 27 Aug 2019 12:34:07 GMT https://www.health.gov.sk/Clanok?zuuc-201910-lieky
V pondelok, utorok a vo štvrtok od 10.00 do 12.00 hod. sa môžu dostaviť splnomocnené osoby za príslušné spoločnosti na podpis zmluvy o elektronickej komunikácii vo veci kategorizácie https://www.health.gov.sk/Clanok?splnomocnene-osoby-20191014 Nadpis plný: V pondelok, utorok a vo štvrtok od 10.00 do 12.00 hod. sa môžu dostaviť splnomocnené osoby za príslušné spoločnosti na podpis zmluvy o elektronickej komunikácii vo veci kategorizácie
Dátum článku: 14. 10. 2019
]]>
Valenčík Ivan Mon, 14 Oct 2019 11:49:49 GMT https://www.health.gov.sk/Clanok?splnomocnene-osoby-20191014